Document 1564-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відповідальність за створення не передбачених
законодавством військових або інших збройних
формувань чи груп

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.650 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

З метою недопущення створення не передбачених законодавством
військових або інших збройних формувань чи груп Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини,
передбачені статтею 187-6 Кримінального кодексу Української РСР
( 2002-05 ), провадиться слідчими органів внутрішніх справ. Справи
про ці злочини підсудні Верховному Суду Кримської АРСР, обласним,
Київському міському судам.
У зв'язку з цим внести до Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР ( 1001-05; 1002-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Пункт 3 статті 34 після цифр "187-3" доповнити цифрами
"187-6". 2. Частину другу статті 112 після цифр "184" доповнити
цифрами "187-6".
III. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування в
газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 вересня 1991 року
N 1564-XIIon top