Document 1554-IV, current version — Adoption on March 2, 2004

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради
України від 5 червня 2003 року "Про проект
Закону України про внесення змін до Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункти 1, 2, 3 Постанови Верховної Ради України від 5 червня
2003 року "Про проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 952-15 ) замінити пунктами 1 і 2 такого змісту:
"1. Прийняти за основу поданий народним депутатом України
Шпигом Ф.І. проект Закону України про внесення змін до Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" (реєстр. N 3078).
2. Доручити Комітету Верховної Ради України у справах
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів доопрацювати проект Закону
України про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо осіб, які належать
до інвалідів війни) (реєстр. N 3078) з урахуванням зауважень і
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його
на розгляд Верховної Ради України у другому читанні".

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 2 березня 2004 року
N 1554-IVon top