Document 1549-2004-п, invalid, current version — Loss of force on January 26, 2009, on the basis - 10-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1549
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 10 ( 10-2009-п ) від 14.01.2009 }
Про внесення змін до Порядку призначення та
проведення компенсаційних виплат у разі загибелі
(смерті) або каліцтва військовослужбовців
Державної прикордонної служби

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку призначення та проведення компенсаційних
виплат у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців
Державної прикордонної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 731 ( 731-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1506), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. N 1549
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення та проведення
компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті) або
каліцтва військовослужбовців Державної
прикордонної служби ( 731-2004-п )

1. У пункті 1:
абзац другий після слів "одержаного під час виконання
службових обов'язків" доповнити словами "пов'язаних з
безпосередньою охороною державного кордону чи суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні у складі
прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака
(вертольота) або проведення оперативно-розшукових заходів, або
здійснення самостійно чи у складі підрозділу відбиття збройного
нападу або вторгнення на територію України військових груп і
злочинних угруповань, припинення збройних конфліктів та інших
провокацій на державному кордоні";
в абзаці третьому слово "дворічного" замінити словом
"річного".
2. Пункт 2 після слів "під час виконання службових
обов'язків" доповнити словами "пов'язаних з безпосередньою
охороною державного кордону чи суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного
наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота) або
проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення
самостійно чи у складі підрозділу відбиття збройного нападу або
вторгнення на територію України військових груп і злочинних
угруповань, припинення збройних конфліктів та інших провокацій на
державному кордоні".
3. У пункті 6:
в абзаці другому слово "дворічне" замінити словом "річне";
в абзаці третьому слово "річне" замінити словом "піврічне";
в абзаці четвертому слово "піврічне" замінити словом
"тримісячне".
4. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"довідку, видану Національною страховою компанією "ОРАНТА",
про розмір страхової суми, яка підлягає виплаті військовослужбовцю
відповідно до Умов державного обов'язкового особистого страхування
військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і
порядку виплат їм та членам їх сімей страхових сум, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488
( 488-92-п ), у разі настання страхової події, за якою проводиться
компенсаційна виплата (далі - довідка Національної страхової
компанії "ОРАНТА")".
5. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"довідку Національної страхової компанії "ОРАНТА".
6. Абзац перший пункту 9 доповнити словами "а також копію
висновку службового розслідування за фактом поранення або
захворювання військовослужбовця чи його загибелі або смерті".
7. У пункті 10:
в абзаці другому слова "умисного злочину" замінити словами
"злочину чи адміністративного правопорушення";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"настали внаслідок шкоди, яку військовослужбовець завдав собі
джерелом підвищеної небезпеки, у разі, коли він особисто на
відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право,
договір підряду, оренди тощо) володів транспортним засобом,
механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання
якого створювало підвищену небезпеку".
8. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Сума компенсаційної виплати зменшується на суму страхової
виплати, яку має одержати військовослужбовець або його сім'я
відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) та Умов
і порядку, зазначених в абзаці п'ятому пункту 7 цього Порядку".on top