Document 1526-2002-п, invalid, current version — Loss of force on March 23, 2012, on the basis - 203-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1526
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 203 ( 203-2012-п ) від 14.03.2012 }
Про затвердження Положення про проїзний
документ біженця для виїзду за кордон
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007
N 810 ( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін
зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про біженців"
( 2557-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про проїзний документ біженця для виїзду
за кордон (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1526
ПОЛОЖЕННЯ
про проїзний документ біженця для виїзду за кордон
{ У тексті Положення слово "Держкомнацміграції" замінено
словом "Держкомнацрелігій" згідно з Постановою КМ
N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007 }
{ У тексті Положення слово "Держкомнацрелігій" замінено
словом "ДМС" згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2009-п ) від 29.07.2009 - дію змін зупинено
згідно з Указом Президента N 675/2009 ( 675/2009 )
від 27.08.2009 }
{ У тексті Положення слово "ДМС" замінено словом
"Держкомнацрелігій" згідно з Постановою КМ
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }

1. Проїзний документ біженця для виїзду за кордон (далі -
документ) є документом, що посвідчує особу, яка отримала статус
біженця в Україні, та надає їй право на виїзд з України і в'їзд в
Україну.
Документ може також видаватися будь-якому іншому біженцю,
який перебуває на території України.
2. Документ видається органом міграційної служби за місцем
проживання біженця, який досягнув шістнадцятирічного віку, за
наявності посвідчення біженця, за його особистим зверненням або
зверненням його законного представника.
Дитина, яка розлучена з сім'єю і якій надано статус біженця в
Україні, має право за клопотанням її законних представників на
отримання документа до досягнення шістнадцятирічного віку.
3. Бланки документа виготовляються за замовленням
Держкомнацрелігій у формі книжечки за затвердженим Кабінетом
Міністрів України зразком і є документами суворої звітності.
4. Бланк документа складається з обкладинки та 16 сторінок.
У верхній частині лицьового боку обкладинки посередині
виконується напис "УКРАЇНА", нижче - зображення малого Державного
Герба України, під ним - напис "ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ".
Усі сторінки документа нумеруються, на кожній з них
розміщується зображення малого Державного Герба України, робиться
напис "Україна", у верхній частині сторінок 1-16 та на правому
боці обкладинки перфорується номер документа.
На лівому внутрішньому боці обкладинки впоперек вгорі
посередині друкуються слова "УКРАЇНА", нижче - "Проїзний документ
біженця для виїзду за кордон", "Тип", "Код держави", "Документ N",
"Прізвище", "Ім'я", "Громадянство", "Дата народження", "Стать",
"Місце народження", "Персональний N", "Підпис пред'явника", "Дата
видачі", "Орган, що видав документ", "Дійсний до", а також
відводиться місце для фотокартки пред'явника документа і його
підпису. У нижній частині сторінки - смужка на всю ширину
документа для машинозчитуваної інформації. Точне місце написів і
відомостей про пред'явника документа визначається за
рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО,
Doc 9303/1) - "Машинозчитувані проїзні документи. Частина 1.
Машинозчитуваний паспорт".
На сторінці 1 впоперек вгорі посередині друкується текст:
"Цей документ є проїзним документом біженця в цілях Конвенції
про статус біженців ( 995_011 ), 1951 року.
Документ видано з єдиною метою надати його пред'явнику
проїзний документ, який може використовуватися замість
національного паспорта. Він не завдає шкоди і жодним чином не
зачіпає національність його пред'явника.
Пред'явник має дозвіл на повернення в Україну протягом
терміну дії (чинності) цього документа.
Якщо пред'явник документа оселиться за межами України, він
повинен, якщо він бажає знову їхати, звернутися до компетентних
властей країни свого проживання за новим документом. Цей проїзний
документ повинен вилучатися властями, які видають новий документ,
і повертатися компетентному органу в Україні, що видав документ",
а також зазначається, що документ є власністю України, і
відводиться місце для продовження терміну його дії.
На сторінках 2-3 розміщуються відомості про дітей віком до
шістнадцяти років, які є біженцями і виїжджають за межі України
разом з пред'явником документа без документів для виїзду за
кордон, та відводиться місце для їх фотокарток (для дітей віком
старше ніж 7 років).
Сторінка 4 призначена для особливих відміток, а
сторінки 5-16 - для віз і відміток про перетинання державного
кордону пред'явником документа.
5. Записи у документі виконуються українською і англійською
мовами.
Забороняється вносити в документ записи, не передбачені
законодавством.
6. Документ видається на термін дії посвідчення біженця, за
умови, що цей термін не менше ніж три місяці.
7. Для отримання документа необхідно подати заяву, дві
фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів, у разі потреби також дві
фотокартки дітей.
8. Порядок оформлення, видачі та продовження терміну дії
документа визначається Держкомнацрелігій за погодженням з МЗС та
Адміністрацією Держприкордонслужби. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 810 ( 810-2009-п ) від
29.07.2009 - дію змін зупинено згідно з Указом Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
9. Про втрату документа в Україні біженець зобов'язаний
негайно повідомити орган внутрішніх справ та орган міграційної
служби за місцем втрати; за кордоном - поліцейський відділок.
Якщо документ пошкоджено, втрачено або термін його дії
закінчився, біженець може отримати новий документ в органах
міграційної служби за місцем проживання.
У разі втрати документа і бажання повернутися в Україну під
час перебування за кордоном біженець повинен звернутися до
дипломатичного представництва чи консульської установи України за
кордоном з метою отримання документа для повернення в Україну.
10. Порядок зберігання бланків документів і знищення
зіпсованих бланків та документів, термін дії яких закінчився,
визначається Держкомнацрелігій.on top