Document 1524-2004-п, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2012, on the basis - 450-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 2004 р. N 1524
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 450 ( 450-2012-п ) від 21.05.2012 }
Про порядок випуску, обігу і погашення
простих векселів при ввезенні (пересиланні)
на митну територію України товарів
з метою ремонту
{ Про поширення дії пункту 1 додатково див. Постанову КМ
N 1119 ( 1119-2005-п ) від 30.11.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1090 ( 1090-2008-п ) від 17.12.2008
N 1074 ( 1074-2009-п ) від 14.10.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
платники податку на додану вартість при ввезенні
(пересиланні) відповідно до режиму переробки на митній території
України товарів з метою ремонту, в тому числі гарантійного, або їх
обробки - монтажу, збирання, монтування та налагодження, внаслідок
чого одержуються інші товари, можуть за своїм рішенням надавати
митним органам прості авальовані векселі на суму ввізного мита,
акцизного збору та податку на додану вартість із строком
погашення, що дорівнює строку ремонту або обробки товарів, але не
більш як 90 днів, або строку, встановленого Кабінетом Міністрів
України у порядку, визначеному частиною третьою статті 232 Митного
кодексу України ( 92-15 ), за умови вивезення відремонтованих або
оброблених товарів за межі митної території України. Під ремонтом
слід розуміти операції з усунення недоліків товарів, приведення їх
у робочий стан, відновлення їх ресурсу або характеристик, що не
призводять до зміни кодів таких товарів згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); { Абзац другий пункту
1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1090
( 1090-2008-п ) від 17.12.2008; в редакції Постанови КМ N 1074
( 1074-2009-п ) від 14.10.2009 }
випуск, обіг та погашення зазначених векселів здійснюється у
порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), та з
урахуванням особливостей, зазначених в абзаці четвертому цього
пункту;
якщо вивезення відремонтованих товарів за межі митної
території України не забезпечено у строк, зазначений в абзаці
другому цього пункту, або ввезені з метою ремонту товари
використовуються з іншою метою, підприємство, що видало вексель,
зобов'язане його оплатити. Оплата здійснюється протягом п'яти
календарних днів з дати закінчення установленого строку ремонту
товарів чи виявлення факту їх нецільового використання;
відходи та брухт, що утворилися під час ремонту товарів,
вивозяться за межі України разом з відремонтованими товарами або
заявляються в інший митний режим, обраний з додержанням вимог
Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових
актів. { Абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1090 ( 1090-2008-п ) від 17.12.2008 } ( За умов, визначених Постановою КМ N 1119 ( 1119-2005-п ) від
30.11.2005, дія пункту 1 поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у спеціальних
(вільних) економічних зонах, на території яких забезпечується
виконання заходів і дотримання вимог, передбачених главою 36
Митного кодексу України ( 92-15 ), при ввезенні (пересиланні)
товарів (крім підакцизних товарів та товарів 1-24 груп УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) в рамках реалізації
інвестиційних проектів з метою здійснення операцій, зазначених у
статті 231 Кодексу, із встановленням строку переробки таких
товарів відповідно до статті 232 Кодексу згідно з Постановою КМ
N 1119 ( 1119-2005-п ) від 30.11.2005 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 січня 2004 р. N 47 ( 47-2004-п ) "Про
порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів при
ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою
ремонту" (Офіційний вісник України, 2004 р., N З, ст. 120).
3. Векселі, видані відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 січня 2004 р. N 47 ( 47-2004-п ) і не погашені до
набрання чинності цією постановою, погашаються у порядку,
встановленому цією постановою.
4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27on top