Document 1506-2002-п, invalid, current version — Loss of force on July 26, 2017, on the basis - 516-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1506
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 516 ( 516-2017-п ) від 12.07.2017 }
Про затвердження Порядку виплати винагороди та
відшкодування витрат на проїзд і наймання житла,
виплати добових народним засідателям і присяжним за
час виконання ними обов'язків у суді
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1238 ( 1238-2007-п ) від 17.10.2007
N 644 ( 644-2015-п ) від 02.09.2015 }

Відповідно до статті 64 Закону України “Про судоустрій і
статус суддів” ( 2453-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 644 ( 644-2015-п ) від 02.09.2015 }
Затвердити Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат
на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і
присяжним за час виконання ними обов'язків у суді (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1506
ПОРЯДОК
виплати винагороди та відшкодування витрат
на проїзд і наймання житла, виплати добових
народним засідателям і присяжним за час
виконання ними обов'язків у суді

1. З метою нарахування та виплати винагороди за час виконання
обов'язків у суді:
народні засідателі і присяжні, звільнені за основним місцем
роботи на час виконання обов'язків у суді, подають до суду довідку
про звільнення від роботи та довідку про розмір середньомісячної
заробітної плати за останні два місяці, що передують залученню
працівника до виконання обов'язків у суді. Середньомісячна
заробітна плата обчислюється у порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 ( 100-95-п )
"Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати"
(ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111, N 7, ст. 188; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 8, с. 196; 1999 р., N 31, ст. 1616;
2001 р., N 40, ст. 1802);
народні засідателі і присяжні за час виконання обов'язків у
суді заробітну плату за основним місцем роботи не отримують;
народні засідателі і присяжні, які перебувають на пенсії,
подають до суду довідку про розмір пенсії, видану органом
Пенсійного фонду за місцем проживання;
народні засідателі і присяжні, які тимчасово не працюють,
подають до суду трудову книжку.
2. Розмір винагороди народним засідателям і присяжним за час
виконання ними обов'язків у суді обчислюється шляхом множення
середньоденного заробітку (пенсії) на кількість днів, протягом
яких народний засідатель чи присяжний виконував обов'язки у суді.
Розмір середньоденного заробітку (пенсії) обчислюється шляхом
ділення середньомісячної заробітної плати чи пенсії на кількість
робочих днів (при нормальній тривалості робочого часу) місяця, в
якому проводиться судове засідання.
У разі коли середньомісячна заробітна плата чи пенсія, з якої
провадиться нарахування винагороди народним засідателям і
присяжним за час виконання ними обов'язків у суді, нижча за розмір
прожиткового мінімуму для працездатної особи, обчислення розміру
винагороди провадиться виходячи з розміру посадового окладу судді
відповідного суду. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1238 ( 1238-2007-п ) від 17.10.2007 }
У разі коли народний засідатель чи присяжний на момент
виконання обов'язків у суді тимчасово не працює, нарахування
винагороди провадиться виходячи з розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи (в розрахунку на день). { Абзац четвертий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1238
( 1238-2007-п ) від 17.10.2007 }
3. Виплата винагороди народним засідателям і присяжним за час
виконання ними обов'язків у суді здійснюється судом за рахунок
коштів державного бюджету згідно з кошторисом відповідного суду.
4. Відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплата
добових народним засідателям і присяжним провадяться у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах
України.on top