Документ 1500-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
Про затвердження Цивільного процесуального кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1963, N 30, ст. 464 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Цивільний процесуальний кодекс
Української РСР ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) і ввести його в дію
з 1 січня 1964 року.
Стаття 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Цивільного процесуального
кодексу Української РСР і затвердити перелік законодавчих актів
Української РСР, які втрачають чинність у зв'язку з введенням
Цивільного процесуального кодексу Української РСР в дію.

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 18 липня 1963 р.вгору