Document 15-2013-п, valid, current version — Adoption on January 9, 2013
( Last event — Entry into force, gone January 17, 2013. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 січня 2013 р. № 15
Київ

Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2011 р., № 57, ст. 2288; 2012 р., № 93, ст. 3778), такі зміни:

абзац восьмий примітки до списку № 2 таблиці I після слова “триптамінів” доповнити словами “(крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів)”;

у примітці до списку № 1 таблиці II:

абзац восьмий виключити;

доповнити примітку абзацом такого змісту:

“До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
on top