Document 1491-III, valid, current version — Adoption on February 22, 2000
( Last event — Entry into force, gone March 21, 2000. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 21
Гірничого закону України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.115 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину другу статті 21 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) викласти в такій редакції:
 
     "На підземних і відкритих роботах, що проводяться на гірничих підприємствах, застосовуються вибухові матеріали промислового вироблення, а з дозволу органів гірничого нагляду - й вибухові речовини, занесені у відповідні переліки, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, в тому числі виготовлені в умовах самого підприємства, що здійснює гірничі роботи відповідно до закону".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити Перелік допущених до виробництва і реалізації вибухових речовин промислового виготовлення, а також Перелік вибухових речовин, що виготовляються в умовах самого підприємства.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1491-IIIon top