Document 1480-III, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 92-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань митної справи
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.109 )

 
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
 
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
 
     3. У частині третій статті 5 та частині четвертій статті 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259) слова "Державний митний комітет України" замінити словами "Державна митна служба України" у відповідних відмінках.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1480-IIIon top