Document 1480-III, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 92-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань митної справи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.109 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004
року )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004
року )
3. У частині третій статті 5 та частині четвертій статті 17
Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259) слова "Державний
митний комітет України" замінити словами "Державна митна служба
України" у відповідних відмінках.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1480-IIIon top