Document 1459-III, previous version — Revision on August 1, 2003, on the basis - 662-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про деякі заходи щодо економії
бюджетних коштів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.102 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1577-III ( 1577-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.178
N 2463-III ( 2463-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.155
N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236 )
( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 5-рп/2002 ( v005p710-02 ) від 20.03.2002 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 )

З метою економії бюджетних коштів Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законів України:
( Положення пункту 1 статті 1 втрачає чинність як таке, що є
неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 5-рп/2002 ( v005p710-02 ) від 20.03.2002 ) 1) перше речення
частини дванадцятої статті 44 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.
56) виключити;
2) частини третю і четверту статті 19 Закону України "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 7, ст. 56) виключити;
3) частину п'яту статті 18 Закону України "Про державну
виконавчу службу" ( 202/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 36-37, ст. 243) виключити.
2. Призупинити дію частини другої статті 9 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 15, ст. 190) в частині одержання військовослужбовцями
продовольчих пайків або за їх бажанням грошової компенсації
замість них та замість речового майна (за винятком
військовослужбовців Міністерства оборони України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби України, Управління
державної охорони та Головного управління внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України, що використовують цивільний
одяг, який зашифровує особу та відомчу належність
військовослужбовців), а також дію абзацу першого частини першої
статті 14 зазначеного Закону в частині забезпечення
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби) та
членам їх сімей безоплатного проїзду у відпустку. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 1577-III ( 1577-14 ) від
23.03.2000, N 2463-III ( 2463-14 ) від 29.05.2001, N 3111-III
( 3111-14 ) від 07.03.2002, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 )
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 лютого 2000 року
N 1459-IIIon top