Document 1453-2002-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2002 р. N 1453
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до Положення про Комісію з
встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною при Кабінеті Міністрів України

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( 91-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2000 р. N 1578 ( 1578-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 43, ст. 1838; 2001 р., N 32, ст. 1486), зміни, що додаються.
2. Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною при Кабінеті Міністрів України розробити порядок
перерахунку надбавок, встановлених до 1 січня 2003 р., у разі,
коли нормами зазначеного Закону ( 91-15 ) для відповідної
категорії осіб передбачено більші розміри надбавок.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2002 р. N 1453
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Комісію
з встановлення пенсій за особливі заслуги перед
Україною при Кабінеті Міністрів України
( 1578-2000-п )

1. Друге речення абзацу першого пункту 9 викласти в такій
редакції: "У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у
голосуванні взяли участь не менш як 70 відсотків членів Комісії і
більшість з них його схвалили".
2. У пункті 10 слова "всіма присутніми членами Комісії"
замінити словами "головою Комісії та керівником її апарату".
3. Пункт 12 після слів "інших центральних органів виконавчої
влади" доповнити словами "Глави Адміністрації Президента України,
Керівника Апарату Верховної Ради України, Державного Секретаря
Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Голови Конституційного Суду України, Голови
Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів
України, Генерального прокурора України, Голови Національного
банку України".
4. Пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має
особливі заслуги, додаються:
1) копії документів, що підтверджують особливі заслуги;
2) копії документів, що підтверджують трудовий стаж;
3) копія довідки медико-соціальної експертної комісії про
інвалідність для осіб, визнаних інвалідами;
4) довідка про вид та розмір отримуваної пенсії, а якщо особа
працює - також довідка про заробітну плату за минулий календарний
рік;
5) копія сторінки паспорта, де прізвище, ім'я, по батькові
особи зазначені українською мовою".
5. Підпункт 9 пункту 14 викласти в такій редакції:
"9) копії документів, що підтверджують факт загибелі
військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків (смерті
внаслідок поранення, отриманого під час виконання службових
обов'язків)".on top