Document 1452-VI, valid, current version — Adoption on June 4, 2009
( Last event — Entry into force, gone July 1, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального
та Сімейного кодексів України щодо усиновлення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 44, ст.653 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та Сімейного
( 2947-14 ) кодексів України такі зміни:
1. У статті 169 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"караються обмеженням волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк";
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
"караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років".
2. У Сімейному кодексі України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
1) частину першу статті 212 викласти в такій редакції:
"1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:
1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були
поновлені;
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками,
прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але
усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено
опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого
будинку сімейного типу) з їхньої вини;
5) перебувають на обліку або на лікуванні у
психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
7) не мають постійного місця проживання та постійного
заробітку (доходу);
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений
Міністерством охорони здоров'я України;
9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків,
коли іноземець є родичем дитини;
10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі,
честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості
особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та
моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини,
передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181,
187, 324, 442 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або мають
непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість
за вчинення інших злочинів";
2) частину третю статті 244 викласти в такій редакції:
"3. Не можуть бути опікунами, піклувальниками дитини особи,
зазначені в статті 212 цього Кодексу";
3) частину третю статті 256-2 викласти в такій редакції:
"3. Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначені в
статті 212 цього Кодексу";
4) частину третю статті 256-6 викласти в такій редакції:
"3. Батьками-вихователями не можуть бути особи, зазначені в
статті 212 цього Кодексу";
5) частину четверту статті 283 доповнити абзацом другим
такого змісту:
"Урядовий орган державного управління з усиновлення та
захисту прав дитини направляє в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України
щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є
громадянином України, на наявність або відсутність інформації
компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та
Генеральному секретаріаті Інтерполу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1452-VIon top