Деякі питання безоплатної передачі основних засобів
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 23, 2011145
Document 145-2011-п, valid, current version — Adoption on February 23, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 1, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 лютого 2011 р. N 145
Київ
Деякі питання безоплатної передачі основних засобів

Відповідно до підпункту 136.1.16 пункту 136.1 статті 136
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що безоплатна передача здійснюється:
основних засобів платникові податку на прибуток з метою їх
експлуатації за рішенням центральних органів виконавчої влади - у
порядку, визначеному Законом України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) і Положенням про
порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р.
N 1482 ( 1482-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст.
1405);
об'єктів соціальної інфраструктури комунальним
підприємствам - у порядку, визначеному Законом України "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності"
( 147/98-ВР ).
2. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70on top