Document 1448-IV, valid, current version — Adoption on February 5, 2004
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 19, ст.268 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85;
1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2004
р., N 17-18, ст.250) викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету
Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування,
крім державного мита, що справляється з позовних заяв, які
подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних
скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх
перегляд за нововиявленими обставинами, а також за дії, пов'язані
з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти
інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням
чинності патентів на сорти рослин, та за подання до Кабінету
Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи;
за дії, передбачені підпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н"
пункту 6 статті 3, в частині, що стосується загальногромадянських
закордонних паспортів, яке зараховується до Державного бюджету
України.
Державне мито з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про
банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються
відповідними органами України, зараховується до Державного бюджету
України".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року і
враховується при формуванні доходів державного бюджету та бюджетів
місцевого самоврядування починаючи з 2005 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 2004 року
N 1448-IVon top