Document 1447-08, invalid, current version — Loss of force on September 1, 2001, on the basis - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про внесення змін до статті 85 Кримінального кодексу
Української РСР і до Положення про товариські суди
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1973, N 11, ст. 80 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 1852-IX ( 1852-09 ) від 23.03.77 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до статті 85 Кримінального кодексу
Української РСР ( 2001-05 , 2002-05 ), виклавши її в такій
редакції:
"С т а т т я 85. Дрібне розкрадання державного або
громадського майна
Дрібне розкрадання державного або громадського майна шляхом
крадіжки, шахрайства, привласнення, розтрати чи зловживання
службовим станом, вчинене особою, яка за такі ж дії протягом року
двічі була піддана адміністративному стягненню або заходам
адміністративного і громадського впливу, - карається позбавленням волі на строк до шести місяців або
виправними роботами на той же строк або штрафом у розмірі до ста
карбованців.
Ті ж дії, вчинені особою, яка раніше судилася за дрібне
розкрадання державного чи громадського майна або раніше вчинила
розкрадання державного чи громадського майна, що не є дрібним
розкраданням, або крадіжку, грабіж, шахрайство з метою заволодіння
особистим майном громадян або розбій з метою заволодіння
державним, громадським чи особистим майном громадян, - караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк або штрафом у розмірі до ста
карбованців".
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу ПВР N 1852-IX
( 1852-09 ) від 23.03.77 ) 2. Внести такі зміни до Положення про
товариські суди Української РСР (Відомості Верховної Ради
Української РСР, 1961 р., N 35, ст. 416; 1963 р., N 51, ст. 732;
1965 р., N 14, ст. 244):
а) пункт 1-б статті 5 викласти в такій редакції:
"1-б) про вчинені вперше дрібне розкрадання державного або
громадського майна, дрібне хуліганство, дрібну спекуляцію, а також
про вчинену вперше крадіжку малоцінних предметів споживання і
побуту, що знаходяться в особистій власності громадян, в разі,
коли винний і потерпілий є членами одного колективу.
П р и м і т к а: Справи, перелічені в цьому пункті,
передаються до товариських судів органами
внутрішніх справ, прокуратури або суду, а
справи про дрібне розкрадання державного або
громадського майна - також адміністрацією
підприємств, установ, організацій,
правліннями колгоспів з повідомленням про це
прокурора. В разі відсутності товариського
суду за місцем роботи і проживання
порушника, а також якщо дані про особу
порушника і обставини справи свідчать про
недоцільність розгляду її в товариському
суді, справа надсилається органу внутрішніх
справ для вирішення питання про її розгляд у
встановленому законом порядку";
б) з пункту 5 статті 15 виключити слова "при повторному
дрібному розкраданні - до п'ятдесяти карбованців".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 26 лютого 1973 р.
N 1447-VIIIon top