Document 1441-VI, valid, current version — Adoption on June 4, 2009
( Last event — Entry into force, gone June 20, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 338
Кримінального кодексу України щодо посилення
кримінальної відповідальності за наругу
над державними символами України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 42, ст.632 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 338 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26,
ст. 131) такі зміни:
1) абзац другий частини першої доповнити словами "або
позбавленням волі на строк до трьох років";
2) абзац другий частини другої доповнити словами "або
позбавленням волі на строк до двох років".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1441-VIon top