Document 144-VI, valid, current version — Adoption on March 18, 2008

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок виконання окремих положень Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 15, ст.121 )

Відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 20 Закону
України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити порядок проведення виплат матеріальної допомоги
колишнім народним депутатам України на період їх працевлаштування
(додається).
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити подання
необхідних документів до Головного управління державної служби
України для зарахування до кадрового резерву за згодою народних
депутатів України, строк повноважень яких закінчився чи достроково
припинений за особистою заявою про складення депутатських
повноважень, яким не надана попередня робота (посада).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 18 березня 2008 року
N 144-VI

Затверджено
Постановою Верховної Ради України
від 18 березня 2008 року N 144-VI
Порядок
проведення виплат матеріальної допомоги
колишнім народним депутатам України на період
їх працевлаштування

1. Виплата матеріальної допомоги, передбаченої частиною
п'ятою статті 20 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ), у встановлені законом строки здійснюється
народному депутату України, термін повноважень якого закінчився
або повноваження якого достроково припинені відповідно до частини
третьої статті 5 зазначеного Закону ( 2790-12 ), за умови його
звернення з письмовою заявою протягом трьох місяців за отриманням
такої допомоги безпосередньо після закінчення строку його
повноважень (дострокового припинення повноважень).
2. Підставою для виплати матеріальної допомоги колишнім
народним депутатам України на період працевлаштування у разі їх
навчання чи перекваліфікації є довідка з навчального закладу із
зазначенням дати вступу та терміну навчання, перекваліфікації, що
подається один раз на рік.
3. Матеріальна допомога колишнім народним депутатам на період
їх працевлаштування виплачується на підставі розпоряджень Голови
Верховної Ради України, які щомісячно готуються Управлінням кадрів
апарату Верховної Ради України за погодженням з Управлінням
справами апарату Верховної Ради України.
4. Виплата матеріальної допомоги колишньому народному
депутату України припиняється у разі його працевлаштування,
набуття права на пенсію, закінчення встановленого Законом України
"Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) строку виплат.
5. Трудова книжка колишнього народного депутата України, який
отримує матеріальну допомогу на період його працевлаштування,
зберігається в Управлінні кадрів апарату Верховної Ради України до
припинення зазначених виплат. У разі вступу колишнього народного
депутата України до навчального закладу його трудова книжка може
бути передана до цього навчального закладу, а копія трудової
книжки, завірена в установленому порядку, подається до Управління
кадрів апарату Верховної Ради України один раз на рік.on top