Document 1433-2006-п, first version — Adoption on October 18, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 2006 р. N 1433
Київ
Про внесення змін до переліків органів
ліцензування та документів, які додаються
до заяви про видачу ліцензії для окремого
виду господарської діяльності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46,
ст. 2001; 2003 р. , N 27, ст. 1327; 2004 р., N 36, ст. 2390;
2006 р., N 20, ст. 1447, N 31, ст. 2211), та переліку документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2004 р., N 36,
ст. 2390), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2006 р. N 1433
ЗМІНИ,
що вносяться до переліків органів
ліцензування ( 1698-2000-п ) та документів,
які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності ( 756-2001-п )

1. В абзаці третьому графи "Вид господарської діяльності"
пункту 1 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698
( 1698-2000-п ), слова "знезараження підкарантинних матеріалів та
об'єктів" замінити словами "фумігації (знезараження) об'єктів
регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ).
2. У графі "Вид господарської діяльності" пункту 61 переліку
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756
( 756-2001-п ), слова "знезараження підкарантинних матеріалів та
об'єктів" замінити словами "фумігації (знезараження) об'єктів
регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ).on top