Document 1432-XI, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 52, ст. 1224 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 2518-XI ( 2518-11 ) від 12.07.86, ВВР, 1986, N 29, ст. 585 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
5 березня 1985 року "Про відповідальність за незаконні дії щодо
державних нагород СРСР" і від 5 жовтня 1985 року "Про внесення
змін до статті 29 Основ кримінального законодавства Союзу РСР і
союзних республік", а також з метою дальшого вдосконалення
кримінального законодавства Української РСР Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. Встановити, що попереднє слідство у справах про злочини,
передбачені статтею 134-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів прокуратури, а в справах про злочини,
передбачені статтею 191-1 Кримінального кодексу Української РСР, -
слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим у частині першій статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05 )
цифри "127 - 139" замінити цифрами "127 - 134, 134-1, 135 - 139",
а в частині другій цієї ж статті цифри "191" - цифрами "191,
191-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 грудня 1985 р.
N 1432-XI (on top