Про структуру військового резерву людських ресурсів
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on October 18, 20061426
Document 1426-2006-п, first version — Adoption on October 18, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 жовтня 2006 р. N 1426
Київ
Про структуру військового резерву
людських ресурсів

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Установити, що військовий резерв людських ресурсів
складається з військовозобов'язаних, які перебувають на
військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та
відповідних органах Служби безпеки, у тому числі резервістів, і
поділяється за призначенням на:
активний, що включає резервістів, громадян, відібраних
кандидатами для зарахування на службу у військовому резерві, та
військовозобов'язаних, які призначені згідно з мобілізаційним
планом для комплектування Збройних Сил, інших утворених відповідно
до законів військових формувань, а також правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби
транспорту;
допоміжний, що включає військовозобов'язаних, які не ввійшли
до активного резерву, але можуть бути залучені для забезпечення
проведення мобілізації, комплектування Збройних Сил, інших
утворених відповідно до законів військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної
спеціальної служби транспорту у воєнний час.
Військовий резерв людських ресурсів також поділяється
відповідно до порядку військового обліку за категоріями запасу,
розрядами за віком військовозобов'язаних, військово-обліковою
спеціальністю, ступенем придатності до проходження військової
служби, місцем перебування на військовому обліку, досвідом
проходження військової служби.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29on top