Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 23, 20091413
Document 1413-2009-п, valid, current version — Revision on November 16, 2017, on the basis - 836-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 грудня 2009 р. N 1413
Київ
Питання Державної служби геодезії,
картографії та кадастру
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011
N 1409 ( 1409-2011-п ) від 23.11.2011
N 200 ( 200-2012-п ) від 22.02.2012
N 1051 ( 1051-2012-п ) від 17.10.2012
N 646 ( 646-2013-п ) від 07.08.2013
N 739 ( 739-2013-п ) від 09.10.2013
N 836 ( 836-2017-п ) від 08.11.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1413
ЗМІНИ,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1051
( 1051-2012-п ) від 17.10.2012 }

2. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 квітня 1995 р. N 273 ( 273-95-п ) "Про українську
делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення
делімітації державного кордону між Україною і Республікою
Молдова" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2006 р. N 754 ( 754-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635), слова "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища" замінити словами
"Державний комітет із земельних ресурсів".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня
1996 р. N 661 ( 661-96-п ) "Про створення Державного
картографо-геодезичного фонду України" (ЗП України, 1996 р., N 14,
ст. 371; Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635):
у пункті 1 слова "Міністерства охорони навколишнього
природного середовища" замінити словами "Державного комітету із
земельних ресурсів", а слова ", що утворюється в результаті
діяльності цього Головного управління" виключити;
у пункті 3 слова "Міністерства охорони навколишнього
природного середовища" замінити словами "Державний комітет із
земельних ресурсів".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 739
( 739-2013-п ) від 09.10.2013 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646
( 646-2013-п ) від 07.08.2013 }

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня
1998 р. N 1075 ( 1075-98-п ) "Про Порядок використання апаратури
супутникових радіонавігаційних систем під час проведення
топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних,
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2006 р., N 22,
ст. 1635):
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерство охорони
навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний
комітет із земельних ресурсів";
2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою,
слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному
відмінку.

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 836
( 836-2017-п ) від 08.11.2017 }

8. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання,
використання та обліку матеріалів Державного
картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1344
( 1344-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1528;
2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити словом
"Держкомзему" у відповідному відмінку.
9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1999 р. N 2359 ( 2359-99-п ) "Про впровадження на
території України Світової геодезичної системи координат WGS -
84" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 754 ( 754-2006-п ), слова "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища" замінити словами
"Державний комітет із земельних ресурсів".
10. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 р. N 149 ( 149-2001-р ) "Про спеціально
уповноважені органи для визначення та контролю особливих
властивостей та інших характеристик товарів" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2006 р., N 22, ст. 1635) слово
"Мінприроди" замінити словом "Держкомзему".
11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядок використання
коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг
відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650;
2006 р., N 22, ст. 1635):
у позиції "Мінприроди":
в останньому абзаці графи "Вид витрат" слова ", геодезичної та
картографічної" виключити;
в абзаці другому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на
організацію надання послуг" слова ", геодезичною та
картографічною" виключити;
доповнити додаток такою позицією:
"Держкомзем витрати, 100 відсотків плати, пов'язані з одержаної за удосконаленням користування геодезичною системи та картографічною збирання, інформацією, яка є обробки державною власністю, і та зберігання від її продажу". геодезичної та
картографічної
інформації,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат
12. У переліку центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371
( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2004 р., N 25,
ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), у позиції "Комітет ООН із
стандартизації географічних назв" пункту 2, позиціях "Європейський
комітет відповідальних за офіційне картографування", "Міждержавна
рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі
країн - учасниць СНД", "Міжнародна федерація геодезистів",
"Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування
Землі", "Технічний комітет по стандартизації географічної
інформації", "Міжнародна картографічна організація" пункту 3 слово
"Мінприроди" замінити словом "Держкомзему".
13. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня
2003 р. N 37 ( 37-2003-п ) "Про затвердження Державної
науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної
діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2006 р., N 22,
ст. 1635):
1) у тексті постанови ( 37-2003-п ) слова "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках
замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів" у
відповідному відмінку;
2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою
( 37-2003-п ), та додатку до неї слово "Мінприроди" замінити
словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2012-п ) від 22.02.2012 }

15. У Положенні про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1524 ( 1524-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2949; 2007 р., N 26,
ст. 1056, N 91, ст. 3333; 2008 р., N 16, ст. 416; 2009 р., N 65,
ст. 2271):
1) в абзаці другому пункту 1 слова ", а також
топографо-геодезичної та картографічної діяльності," виключити;
2) у пункті 3:
в абзаці другому слова ", топографо-геодезичної та
картографічної діяльності" виключити;
в абзаці четвертому слова ", державного геодезичного нагляду
за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю" виключити;
3) у пункті 4:
у підпункті 8 слово "географічних," виключити;
у підпункті 12 слова "топографо-геодезичних та картографічних
досліджень і робіт," виключити;
у підпункті 17 слова ", топографо-геодезичну та
картографічну" виключити;
у підпункті 21 слова ", проведення астрономо-геодезичних,
гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а
також топографо-геодезичних та картографічних робіт
загальнодержавного призначення, ведення Державного
картографо-геодезичного фонду України" виключити;
у підпункті 22 слова ", топографо-геодезичних і
картографічних робіт" виключити;
у підпункті 23 слова ", топографо-геодезичних і
картографічних" виключити;
у підпункті 26 слова "Державного картографо-геодезичного
фонду України," виключити;
підпункти 29 і 30 виключити;
у підпункті 32 слова ", а також державний контроль за
топографо-геодезичною, картографічною діяльністю (державний
геодезичний нагляд)" виключити;
у тексті пункту слова ", топографо-геодезичної та
картографічної діяльності" виключити;
4) у підпункті 6 пункту 5 слова ", топографо-геодезичної та
картографічної діяльності" виключити.

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409
( 1409-2011-п ) від 23.11.2011 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }on top