Document 1393-VI, valid, current version — Adoption on May 21, 2009
( Last event — Entry into force, gone June 19, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виконання в повній мірі функцій
державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 40, ст.579 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині другій статті 244-12 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова
"Головний державний інспектор з ядерної безпеки України" замінити
словами "Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної
безпеки України".
2. У Законі України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., N 12, ст. 81):
1) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
"Державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки
здійснюють органи виконавчої влади згідно із законодавством
України";
2) у статті 25:
частину четверту викласти в такій редакції:
"Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної
безпеки України призначає Кабінет Міністрів України";
у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "Головного
державного інспектора України з ядерної безпеки" та "Головному
державному інспектору України" замінити словами "Головний
державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України" у
відповідному відмінку.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 травня 2009 року
N 1393-VIon top