Document 1383-2011-п, valid, current version — Adoption on December 28, 2011
( Last event — Entry into force, gone January 18, 2012. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1383
Київ
Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на будівництво (придбання) житла для працівників
Національної академії наук

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для
працівників Національної академії наук, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1383
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
на будівництво (придбання) житла для працівників
Національної академії наук

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Національній академії наук на
будівництво (придбання) житла для її працівників (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Національна академія наук.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла, яке
використовуватиметься як службове для працівників Національної
академії наук, на умовах пайової участі в об'єктах незавершеного
житлового будівництва із ступенем готовності не менш як
90 відсотків.
4. Попередня оплата за договором про придбання житла на
умовах пайової участі здійснюється у розмірі 100 відсотків
визначеної в договорі ціни не більш як на три місяці.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється в одного виконавця.
6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на оплату
посередницьких послуг, здійснення заходів з метою отримання
прибутку.
7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань
в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому
законодавством порядку.
8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.on top