Document 138/94-ПВ, current version — Adoption on October 3, 1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про внесення змін
та доповнень до Кримінально-процесуального
кодексу України, Житлового кодексу України та
Цивільного процесуального кодексу України

Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
Доручити Генеральній прокуратурі України та Верховному Суду
України спільно доопрацювати поданий Генеральною прокуратурою
України проект Закону України про внесення змін та доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України, Житлового кодексу
України та Цивільного процесуального кодексу України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 жовтня 1994 року
N 138/94-ПВon top