Document 1379-2006-п, previous version — Revision on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 2006 р. N 1379
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
робочих органів, утворених Кабінетом
Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 555 ( 555-2007-п ) від 28.03.2007
N 646 ( 646-2007-п ) від 20.04.2007
N 926 ( 926-2007-п ) від 11.07.2007
N 207 ( 207-2008-п ) від 19.03.2008
N 564 ( 564-2008-п ) від 25.06.2008
N 749 ( 749-2009-п ) від 17.07.2009
N 1268 ( 1268-2009-п ) від 25.11.2009
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010
N 40 ( 40-2013-п ) від 30.01.2013
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України,
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2006 р. N 1379
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань діяльності робочих органів,
утворених Кабінетом Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1994 р. N 883 ( 883-94-п ) "Про створення Української
частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань
національних меншин, освіти і культури" - із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147
( 147-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360):
1) абзац четвертий пункту 1 виключити;
2) у пункті 2 слово "виконання" замінити словами "розгляду
центральними і місцевими органами виконавчої влади".
3. У Положенні про Державну міжвідомчу комісію у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
2 серпня 1996 р. N 897 ( 897-96-п ) "Про Державну міжвідомчу
комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних
репресій" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 426; Офіційний вісник
України, 2004 р., N 28, ст. 1896):
1) абзац другий пункту 6 виключити;
2) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень,
обов'язкові для розгляду центральними та місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 564
( 564-2008-п ) від 25.06.2008 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

9. У пункті 11 Положення про Міжвідомчий центр з організації
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2000 р. N 1358 ( 1358-2000-п ) "Про реалізацію Указу
Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння
підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1510; 2003 р., N 41,
ст. 2173), слово "виконання" замінити словом "розгляду".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646
( 646-2007-п ) від 20.04.2007 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 555
( 555-2007-п ) від 28.03.2007 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749
( 749-2009-п ) від 17.07.2009 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

15. В абзаці третьому пункту 6 Положення про Міжвідомчу
комісію з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 2002 р. N 1926 ( 1926-2002-п ) "Про утворення
Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем
Чорнобильської АЕС" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51,
ст. 2327; 2005 р., N 29, ст. 1711), слова "центральних та місцевих
органів" замінити словами "розгляду центральними та місцевими
органами".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2008-п ) від 19.03.2008 }

19. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з координації
роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування
та розвитку оптового ринку електричної енергії України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 березня 2004 р. N 328 ( 328-2004-п ) "Про утворення Міжвідомчої
комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень
Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11,
ст. 666), слово "виконання" замінити словом "розгляду".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 40
( 40-2013-п ) від 30.01.2013 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1268
( 1268-2009-п ) від 25.11.2009 }

22. У пункті 8 Положення про Координаційну раду з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 жовтня 2004 р. N 1365 ( 1365-2004-п ) "Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763; 2005 р., N 9,
ст. 475), слова "міністерств, інших органів виконавчої влади"
замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами
виконавчої влади".
{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 926
( 926-2007-п ) від 11.07.2007 }
24. У пункті 4 Положення про Комісію з питань погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 вересня 2005 р. N 875 ( 875-2005-п ) "Про утворення
Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 37, ст. 2273), слово "органів" замінити
словами "розгляду центральними та місцевими органами".on top