Document 1379-XIV, valid, current version — Adoption on January 13, 2000
( Last event — Entry into force, gone February 3, 2000. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо органів
державного геологічного контролю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 8, ст.50 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Кодекс України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтею 231-1 такого
змісту:
"Стаття 231-1. Органи державного геологічного контролю
Органи державного геологічного контролю розглядають справи
про порушення законодавчих та інших нормативних актів, які
встановлюють порядок, правила і вимоги щодо проведення робіт по
геологічному вивченню надр України (статті 57, 58).
Від імені органів державного геологічного контролю розглядати
справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:
державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
головний державний інспектор державного геологічного контролю
та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 13 січня 2000 року
N 1379-XIVon top