Document 1378-2011-п, invalid, current version — Loss of force on September 19, 2014, on the basis - 405-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 2011 р. N 1378
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }
Про затвердження порядків видачі
погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин, сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження вимогам щодо вмісту в них залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів та важких
металів і сертифіката про дотримання регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 232 ( 232-2013-п ) від 27.03.2013 }

Відповідно до частини шістнадцятої статті 16-1 Закону України
"Про захист рослин" ( 180-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок видачі погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин;
Порядок видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1378
ПОРЯДОК
видачі погодження на ввезення на територію України
засобів захисту рослин

1. Цей Порядок визначає умови видачі погодження на ввезення
на територію України засобів захисту рослин, а саме інсектицидів
(крім ветеринарних лікарських засобів), фунгіцидів, гербіцидів,
засобів, що використовуються для запобігання проростанню
паростків, родентицидів (крім ветеринарних лікарських засобів), а
також аналогічних їм засобів (крім окремих партій, які ввозяться з
дозволу Мінприроди виключно для проведення державних випробувань
та наукових досліджень), що використовуються у сільському
господарстві (далі - погодження).
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання
всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з торгівлею та
обігом засобів захисту рослин.
3. Погодження видається Держветфітослужбою на кожну окрему
партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України,
за формою згідно з додатком 1.
Партією засобів захисту рослин вважається будь-яка кількість
товару з однаковим найменуванням та властивостями (діючою
речовиною та препаративною формою), виробленого протягом
визначеного виробником періоду за однакових умов на одному
підприємстві, що транспортується одним транспортним засобом,
супроводжується одним товаросупровідним документом і одним
сертифікатом якості.
4. Для одержання погодження суб'єкт господарювання (далі -
заявник) подає Держветфітослужбі заяву за формою згідно з
додатком 2, до якої додаються:
результати аналітичних досліджень засобів захисту рослин, які
ввозяться в Україну, видані спеціалізованими територіальними
лабораторіями Держветфітослужби;
засвідчені заявником копії:
- документа, який підтверджує наявність умов для зберігання
та реалізації засобів захисту рослин (санітарний паспорт на
складське приміщення або договір оренди такого приміщення, якщо
суб'єкт господарювання не є його власником);
- контракту з нерезидентом та специфікації до нього. У разі
коли контракт або специфікацію складено іноземною мовою, заявник
додає переклад на українську мову, засвідчений в установленому
порядку.

{ Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 232 ( 232-2013-п ) від 27.03.2013 }

{ Абзац сьомий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 232 ( 232-2013-п ) від 27.03.2013 }

{ Абзац восьмий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 232 ( 232-2013-п ) від 27.03.2013 }

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься у документах, поданих для отримання погодження.
Держветфітослужба проводить перевірку поданих заявником
документів, з’ясовує наявність реєстраційного посвідчення про
державну реєстрацію препарату та ліцензії, що підтверджує право
заявника на провадження господарської діяльності з торгівлі
пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин),
виданих відповідними центральними органами виконавчої влади, а
також сертифіката якості засобів захисту рослин. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 232 ( 232-2013-п ) від
27.03.2013 }
5. Ввезення засобів захисту рослин на територію України
здійснюється за згодою власника реєстраційного посвідчення про
державну реєстрацію препарату, яка підтверджується листом або
контрактом.
6. Погодження оформляється у двох примірниках, один з яких
видається заявникові, другий - залишається в Держветфітослужбі.
7. Рішення про видачу або відмову у видачі погодження
приймається протягом 10 днів з дня надходження на розгляд
відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється
заявникові.
Підстави для відмови у видачі погодження визначені
статтею 16-1 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ).
Погодження підписується Головним державним фітосанітарним
інспектором України або його заступником і скріплюється печаткою
Держветфітослужби.

Додаток 1
до Порядку видачі погодження
на ввезення на територію України
засобів захисту рослин
Державний Герб України
Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України
ПОГОДЖЕННЯ
на ввезення на територію України
засобів захисту рослин
від _______________ 20__ р. N _________

Видане ______________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
Контракт ____________________________________________________
(номер, дата укладення, виробник, постачальник)
__________________________________________________________________
Предмет контракту на окрему партію __________________________
(код товару __________________________________________________________________
згідно з УКТЗЕД, його найменування, кількість, одиниця виміру)
__________________________________________________________________
Результати аналітичних досліджень ___________________________
__________________________________________________________________
Пункт пропуску через державний кордон _______________________
__________________________________________________________________
Дійсне до ___________________________________________________

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку видачі погодження
на ввезення на територію України
засобів захисту рослин
Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України
ЗАЯВА
про видачу погодження на ввезення
на територію України засобів захисту рослин

Заявник _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контракт ____________________________________________________
(номер, дата укладення, виробник, постачальник)
__________________________________________________________________
Предмет контракту на окрему партію __________________________
(код товару
__________________________________________________________________
згідно з УКТЗЕД, його найменування, кількість, одиниця виміру)

Пункт пропуску через державний кордон _______________________
__________________________________________________________________

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
(у разі наявності)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1378
ПОРЯДОК
видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту в них
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів і сертифіката про дотримання
регламентів застосування пестицидів
і агрохімікатів

1. Цей Порядок визначає умови видачі територіальним органом
Держветфітослужби - Головною державною фітосанітарною інспекцією,
державною фітосанітарною інспекцією Автономної Республіки Крим,
державною фітосанітарною інспекцією в області (далі - державна
фітосанітарна інспекція) сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
вимогам щодо вмісту в ній залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів (далі - сертифікат відповідності
продукції) і сертифіката про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
(далі - сертифікат про дотримання регламентів).
2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання
всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з експортом, а
також торгівлею та обігом сільськогосподарської продукції та
сировини рослинного походження на території України (далі -
заявник).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про захист рослин" ( 180-14 ).
4. Заявник подає до відповідної державної фітосанітарної
інспекції за своїм місцезнаходженням: { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 232 ( 232-2013-п ) від
27.03.2013 }
1) для одержання сертифіката відповідності продукції - заяву
за формою згідно з додатком 1, до якої додаються результати
аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження, проведених спеціалізованими територіальними
лабораторіями Держветфітослужби або Держсанепідслужби;
2) для одержання сертифіката про дотримання регламентів -
заяву за формою згідно з додатком 2, до якої додаються:
результати аналітичних досліджень сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження, проведених
спеціалізованими територіальними лабораторіями Держветфітослужби
або Держсанепідслужби;
засвідчені заявником копії:
- журналу обліку пестицидів і агрохімікатів, що
застосовувалися під час виробництва сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження;
- сертифікатів якості засобів захисту рослин, що
застосовувалися під час виробництва сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження.

{ Абзац пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 232
( 232-2013-п ) від 27.03.2013 }

5. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката
відповідності продукції та сертифіката про дотримання регламентів
приймається протягом 10 днів з дня надходження на розгляд
відповідних заяви та документів, про що письмово повідомляється
заявникові.
Підстави для відмови у видачі зазначених сертифікатів
визначені статтею 16-1 Закону України "Про захист рослин"
( 180-14 ).
6. Сертифікат відповідності продукції за формою згідно з
додатком 3 видається на заявлений обсяг сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження, що супроводжується
одним товаросупровідним документом.
7. Сертифікат про дотримання регламентів за формою згідно з
додатком 4 видається на заявлений обсяг сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження, які вироблені на
одній земельній ділянці.
8. Сертифікат відповідності продукції та сертифікат про
дотримання регламентів оформляються у двох примірниках, один з
яких видається заявникові, другий - залишається в державній
фітосанітарній інспекції, що його видала.
Сертифікати підписуються керівником державної фітосанітарної
інспекції та скріплюються печаткою відповідного органу.

Додаток 1
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів

__________________________________
(вхідний номер і дата надходження)
Керівникові _________________________
(найменування державної
фітосанітарної інспекції)
_____________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

ЗАЯВА
на отримання сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження вимогам щодо вмісту в них залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів

Заявник _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
Найменування сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження (тонн, кілограмів, літрів) ____________________________
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
__________________________________________________________________
(область, район, площа вирощування сільськогосподарської культури)

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
(у разі наявності)

Додаток 2
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів

__________________________________
(вхідний номер і дата надходження)
Керівникові _________________________
(найменування державної
фітосанітарної інспекції)
_____________________________________
(ініціали та прізвище керівника)

ЗАЯВА
на отримання сертифіката про дотримання регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів

Заявник _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
Найменування сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг сільськогосподарської продукції та сировини рослинного
походження (тонн, кілограмів, літрів) ____________________________
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
(область, район, площа вирощування
__________________________________________________________________
сільськогосподарської культури)
Відомості про пестициди та агрохімікати _____________________
(найменування
__________________________________________________________________
препаратів, норми витрати і дата останньої обробки
__________________________________________________________________
під час виробництва сільськогосподарської продукції)

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
(у разі наявності)

Додаток 3
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
_________________________________________________
(найменування державної фітосанітарної інспекції)
СЕРТИФІКАТ
відповідності сільськогосподарської продукції
та сировини рослинного походження вимогам
щодо вмісту в них залишкової кількості
пестицидів, агрохімікатів
та важких металів
від _____________ 20__ р. N ___

Виданий _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
про те, що _______________________________________________________
(найменування сільськогосподарської продукції
__________________________________________________________________
та сировини рослинного походження)
відповідає вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості
пестицидів, агрохімікатів та важких металів.
Обсяг партії (тонн, кілограмів, літрів) _____________________
(словами)
__________________________________________________________________
Результати аналітичних досліджень спеціалізованих
територіальних лабораторій _______________________________________
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження ____________________________________________
(область, район, площа вирощування
__________________________________________________________________
сільськогосподарської культури)

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 4
до Порядку видачі сертифіката відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини
рослинного походження вимогам щодо вмісту
в них залишкової кількості пестицидів,
агрохімікатів та важких металів і сертифіката
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
_________________________________________________
(найменування державної фітосанітарної інспекції)
СЕРТИФІКАТ
про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів
від _____________ 20__ р. N ___

Виданий _____________________________________________________
(найменування і місцезнаходження юридичної особи або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)
про те, що під час виробництва ___________________________________
(найменування сільськогосподарської
__________________________________________________________________
продукції та сировини рослинного походження)

дотримано регламенти застосування пестицидів і агрохімікатів.
Обсяг партії (тонн, кілограмів, літрів) _____________________
(словами)
__________________________________________________________________
Місце виробництва сільськогосподарської продукції та/або
сировини рослинного походження ___________________________________
(область, район, площа вирощування)
__________________________________________________________________
Відомості про пестициди та агрохімікати _____________________
(найменування
__________________________________________________________________
препаратів, норми витрати і дата останньої обробки під час
__________________________________________________________________
виробництва сільськогосподарської продукції)
Результати аналітичних досліджень спеціалізованих
територіальних лабораторій _______________________________________
__________________________________________________________________

___________________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.on top