Document 137/94-ВР, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 1129-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів
України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних
з умовами відбування покарання засудженими

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 37, ст.342 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 - набуває чинності 01.01.2004 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
1. Доповнити Кодекс статтею 408-3 такого змісту:
"Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки
відбування покарання вагітним жінкам і жінкам,
які мають дітей віком до трьох років
Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які
мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 46-2
Кримінального кодексу України застосовується суддею районного
(міського) суду за місцем відбування покарання засудженої за
поданням органу, що відає виконанням покарання, погодженим з
прокурором. Скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і
жінкам, які мають дітей віком до трьох років, у випадках,
передбачених частинами четвертою і п'ятою статті 46-2
Кримінального кодексу України, здійснюється суддею районного
(міського) суду за місцем проживання засудженої за поданням органу
внутрішніх справ. Зазначені подання надсилаються до суду з матеріалами, які
підтверджують підстави застосування або скасування відстрочки
відбування покарання, і розглядаються суддею в десятиденний строк
з моменту надходження їх до суду з участю прокурора, представника
органу, що відає виконанням покарання або здійснює контроль за
поведінкою засудженої, і, як правило, самої засудженої. Постанова судді з питань, передбачених цією статтею,
оскарженню не підлягає, але може бути опротестована в порядку
нагляду". 2. У частині першій статті 33-1 слово і цифри "статтями
178 - 187" замінити словами і цифрами "статтями 178-182, частиною
першою статті 183, статтями 183-1-187".
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 1129-IV
( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності 01.01.2004 )

Президент України Л. КУЧМА
м.Київ, 27 липня 1994 року
N 137/94-ВРon top