Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 3, 1997137
Document 137-97-п, current version — Adoption on February 3, 1997

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 лютого 1997 р. N 137
Київ
Про Комплексну програму
будівництва вітрових електростанцій

З метою задоволення потреб народного господарства в
електроенергії, широкого впровадження нетрадиційних і
відновлювальних джерел енергії та палива, ефективнішого
використання виробничих потужностей підприємств машинобудування і
військово-промислового комплексу Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Комплексну програму будівництва вітрових
електростанцій.
2. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству енергетики та електрифікації,
Державному комітетові по водному господарству, Міністерству
економіки та Національній комісії з питань регулювання
електроенергетики утворити міжгалузеву координаційну раду з питань
будівництва вітрових електростанцій і затвердити положення про
неї.
3. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству енергетики та електрифікації,
Державному комітетові по водному господарству за участю
Міністерства економіки і Національного агентства з реконструкції
та розвитку розробити заходи щодо залучення інвестицій на
будівництво електростанцій та виробництво сучасного
вітроенергетичного обладнання.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.37on top