Document 1367-2002-п, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 1169-2003-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Київ
Про затвердження зразків книг реєстрації
актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв,
що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 316 ( 316-2003-п ) від 12.03.2003
N 1169 ( 1169-2003-п ) від 28.07.2003 - набуває
чинності з 01.01.2004 року )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки книг реєстрації народження, смерті,
шлюбу, розірвання шлюбу та зміни імені та описи бланків свідоцтв,
що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану
(додаються). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169
( 1169-2003-п ) від 28.07.2003 )
2. Закріпити за Автономною Республікою Крим, областями,
мм. Києвом та Севастополем серії бланків свідоцтв про реєстрацію
актів цивільного стану згідно з додатком.
3. Дозволити державним органам реєстрації актів цивільного
стану використати в повному обсязі наявний залишок бланків
свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, зразки яких
затверджено Постановою Верховної Ради України від 23 квітня
1993 р. N 3150-XII ( 3150-12 ). ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ
N 316 ( 316-2003-п ) від 12.03.2003 )
4. Установити, що свідоцтва про реєстрацію актів цивільного
стану, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і
обміну не підлягають.
5. Ця постанова набирає чинності одночасно із Сімейним
кодексом України ( 2947-14 ). ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ
N 316 ( 316-2003-п ) від 12.03.2003 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Зразок
(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

КНИГА
реєстрації народжень

Розпочато ___________ 200__ р.
Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок
АКТОВИЙ ЗАПИС ПРО НАРОДЖЕННЯ N ____
від "____" _______________ 200__ р.
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Зразок
(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

КНИГА
реєстрації смертей

Розпочато ___________ 200__ р.
Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок
АКТОВИЙ ЗАПИС ПРО СМЕРТЬ N ____
від "____" _______________ 200__ р.
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Зразок
(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

КНИГА
реєстрації шлюбів

Розпочато ___________ 200__ р.
Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок
АКТОВИЙ ЗАПИС ПРО ШЛЮБ N ____
від "____" _______________ 200__ р.
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Зразок
(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

КНИГА
реєстрації розірвань шлюбів

Розпочато ___________ 200__ р.
Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок
АКТОВИЙ ЗАПИС ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ N ____
від "____" _______________ 200 __ р.
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
Зразок
(Розмір книги відповідає
формату аркуша А4)

КНИГА
реєстрації зміни імені

Розпочато ___________ 200__ р.
Закінчено ___________ 200__ р.

Зразок
АКТОВИЙ ЗАПИС ПРО ЗМІНУ ІМЕНІ N ____
від "____" _____________ 200_ р.
( 367а-2002-п )
( Зразок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169
( 1169-2003-п ) від 28.07.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
ОПИС
бланка свідоцтва про народження

Свідоцтво про народження являє собою аркуш спеціального
тонованого паперу блакитного кольору розміром 180х250
міліметрів, оформлений згідно з додатком.
У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче -
зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис
"Свідоцтво про народження".
Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата (цифрами
і словами) та місце народження дитини, дата і номер відповідного
актового запису в Книзі реєстрації народжень, прізвище, ім'я, по
батькові, громадянство батька та матері новонародженого, а також
місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів
цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.
У нижній частині праворуч - підпис керівника державного
органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується
гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його
ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.
Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.
Бланк свідоцтва про народження є документом суворої
звітності.
Порядок зберігання бланків свідоцтва про народження, їх
оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка
свідоцтва про народження
Зразок
СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
ОПИС
бланка свідоцтва про смерть

Свідоцтво про смерть являє собою аркуш спеціального
тонованого паперу темно-сірого кольору розміром 180х250
міліметрів, оформлений згідно з додатком.
У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче -
зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис
"Свідоцтво про смерть".
Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата смерті
(цифрами і словами), вік померлої особи, дата і номер відповідного
актового запису в Книзі реєстрації смертей, місце смерті, місце
реєстрації, найменування державного органу реєстрації актів
цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.
У нижній частині праворуч - підпис керівника державного
органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується
гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його
ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.
Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.
Бланк свідоцтва про смерть є документом суворої звітності.
Порядок зберігання бланків свідоцтва про смерть, їх
оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка
свідоцтва про смерть
Зразок
СВІДОЦТВО ПРО СМЕРТЬ
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
ОПИС
бланка свідоцтва про шлюб

Свідоцтво про шлюб являє собою аркуш спеціального тонованого
паперу рожевого кольору розміром 180х250 міліметрів, оформлений
згідно з додатком.
У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче -
зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис
"Свідоцтво про шлюб".
Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові осіб, які
реєструють шлюб, дата і місце їх народження, громадянство, дата
реєстрації шлюбу (цифрами і словами), дата і номер відповідного
актового запису в Книзі реєстрації шлюбів, прізвища чоловіка та
дружини після реєстрації шлюбу, місце реєстрації, найменування
державного органу реєстрації актів цивільного стану, що видав
свідоцтво, і дата видачі.
У нижній частині праворуч - підпис керівника державного
органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується
гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його
ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.
Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.
Бланк свідоцтва про шлюб є документом суворої звітності.
Порядок зберігання бланків свідоцтва про шлюб, їх оформлення
та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка
свідоцтва про шлюб
Зразок
СВІДОЦТВО ПРО ШЛЮБ
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
ОПИС
бланка свідоцтва про розірвання шлюбу

Свідоцтво про розірвання шлюбу являє собою аркуш спеціального
тонованого паперу сірого кольору розміром 180х250 міліметрів,
оформлений згідно з додатком.
У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче -
зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис
"Свідоцтво про розірвання шлюбу".
Нижче зазначаються прізвища, імена, по батькові осіб, які
розірвали шлюб, дата і номер відповідного актового запису у Книзі
реєстрації розірвань шлюбів, прізвища осіб після реєстрації
розірвання шлюбу, місце реєстрації, найменування державного органу
реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво, прізвище,
ім'я та по батькові особи, якій видано свідоцтво, і дата видачі.
У нижній частині праворуч - підпис керівника державного
органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується
гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його
ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.
Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.
Бланк свідоцтва про розірвання шлюбу є документом суворої
звітності.
Порядок зберігання бланків свідоцтва про розірвання шлюбу, їх
оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка
свідоцтва про
розірвання шлюбу
Зразок
СВІДОЦТВО ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
( 367а-2002-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
ОПИС
бланка свідоцтва про зміну імені

Свідоцтво про зміну імені являє собою аркуш спеціального
тонованого паперу жовтого кольору розміром 180х250 міліметрів,
оформлений згідно з додатком.
У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче -
зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис
"Свідоцтво про зміну імені".
Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце
народження, а також прізвище, ім'я, по батькові після зміни, дата
і номер відповідного актового запису в Книзі реєстрації зміни
імені, місце реєстрації, найменування державного органу реєстрації
актів цивільного стану, що видав свідоцтво, і дата видачі.
У нижній частині праворуч - підпис керівника державного
органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується
гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його
ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.
Усі записи у свідоцтві виконуються українською мовою.
Бланк свідоцтва про зміну імені є документом суворої
звітності.
Порядок зберігання бланків свідоцтва про зміну імені, їх
оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.
( Опис із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169
( 1169-2003-п ) від 28.07.2003 )
Додаток
до опису бланка свідоцтва про
переміну прізвища, імені, по батькові
Зразок
СВІДОЦТВО
ПРО ЗМІНУ ІМЕНІ
( 367а-2002-п )
( Зразок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1169
( 1169-2003-п ) від 28.07.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
ОПИС
бланка свідоцтва про усиновлення

Свідоцтво про усиновлення являє собою аркуш спеціального
тонованого паперу зеленого кольору розміром 180х250 міліметрів,
оформлений згідно з додатком.
У верхній частині зроблено напис "Україна", нижче -
зображення Державного Герба України, під ним одним рядком напис
"Свідоцтво про усиновлення".
Нижче зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце
народження усиновленої особи, а також повна назва суду, дата
прийняття рішення про усиновлення та його номер, прізвище, ім'я,
по батькові, дата і місце народження, які присвоєні особі після
усиновлення, прізвища, імена, по батькові усиновлювачів,
найменування державного органу реєстрації актів цивільного стану,
що видав свідоцтво, і дата видачі.
У нижній частині праворуч - підпис керівника державного
органу реєстрації актів цивільного стану, що засвідчується
гербовою мастиковою печаткою, місце для розшифрування його
ініціалів та прізвища, нижче у центрі - серія і номер свідоцтва.
Усі записи в свідоцтві виконуються українською мовою.
Бланк свідоцтва про усиновлення є документом суворої
звітності.
Порядок зберігання бланків свідоцтва про усиновлення, їх
оформлення та знищення зіпсованих бланків визначається Мін'юстом.

Додаток
до опису бланка
свідоцтва про
усиновлення
Зразок
СВІДОЦТВО ПРО УСИНОВЛЕННЯ
( 367а-2002-п )

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1367
СЕРІЇ
бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану,
закріплені за Автономною Республікою Крим, областями,
мм. Києвом та Севастополем

Автономна Республіка Крим - АП
Вінницька область - АМ
Волинська область - ЕГ
Дніпропетровська область - КИ
Донецька область - НО
Житомирська область - ТП
Закарпатська область - ФМ
Запорізька область - ЖС
Івано-Франківська область - НМ
Київська область - ОК
Кіровоградська область - ОЛ
Луганська область - ЕД
Львівська область - СГ
Миколаївська область - ФП
Одеська область - ЖД
Полтавська область - КЕ
Рівненська область - ГЮ
Сумська область - БП
Тернопільська область - ИД
Харківська область - ВЛ
Херсонська область - КГ
Хмельницька область - БВ
Черкаська область - СР
Чернівецька область - МИ
Чернігівська область - ЕЛ
м. Київ - БК
м. Севастополь - АСon top