Document 1354-2011-р, valid, current version — Adoption on December 28, 2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
Київ
Про затвердження титулу будови автомобільної
дороги державного значення в обхід м. Донецька
на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга,
Донецька область, будівництво якої
розпочинається у 2011 році

1. Затвердити поданий Державною службою автомобільних доріг
титул будови автомобільної дороги державного значення в обхід м.
Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта черга,
Донецька область, будівництво якої розпочинається у 2011 році, що
додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1012
( 1012-2011-р ) "Про затвердження робочого проекту та титулу
будови "Будівництво автомобільної дороги державного значення в
обхід м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200, четверта
черга, Донецька область".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1354-р
ТИТУЛ
будови автомобільної дороги державного значення в обхід
м. Донецька на ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200,
четверта черга, Донецька область,
будівництво якої розпочинається у 2011 році

------------------------------------------------------------------ |Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у | |її місцезнаходження: |майні забудовника на 1 січня | |автомобільна дорога державного |2011 р. - 100 відсотків | |значення в обхід м. Донецька на | | |ділянці км 0 + 000 - км 2 + 200,| | |четверта черга, Донецька | | |область | | |--------------------------------+-------------------------------| |Найменування забудовника: Служба|Наявність робочої документації:| |автомобільних доріг у Донецькій |розроблена на загальну | |області |кошторисну вартість - 238478,92| | |тис. гривень, у тому числі | | |будівельно-монтажних робіт - | | |189701,926 тис. гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Галузь: будівництво доріг, |Проектно-кошторисну | |аеродромів та улаштування |документацію затверджено | |поверхні спортивних споруд |розпорядженням Кабінету | |45.23.0 ( va375202-05 ) |Міністрів України від 5 жовтня | | |2011 р. N 1012 ( 1012-2011-р ) | |--------------------------------+-------------------------------| |Сфера управління: Укравтодор |Генеральна проектна | | |організація: Сумський відділ | |--------------------------------|комплексно-проектувального | |Характер будівництва: нове |державного підприємства | |будівництво |"Укрдіпродор", Одеська філія | | |державного підприємства | | |"Укрдіпродор" "Одесадіпродор" | |--------------------------------+-------------------------------| |Строки будівництва: 2011-2012 |Генеральна підрядна | |роки |організація: визначається | |--------------------------------|відповідно до законодавства | |Джерела фінансування: кошти | | |державного бюджету | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | Показники будови | Згідно з | Завдання за роками | | (об'єкта) | проектно- | будівництва | | | кошторисною |------------------------| | | документацією | 2011 | 2012 | |----------------------+----------------+-----------+------------| |Потужність: | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |дороги, кілометрів | 2,2 | | 2,2 | |----------------------+----------------+-----------+------------| |шляхопроводу, метрів | 162,23 | | 162,23 | |----------------------+----------------+-----------+------------| |Вартість основних | 196249,073 | | 196249,073 | |фондів, тис. гривень | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |Капітальні вкладення, | 238478,92 | 90000 | 146466,836 | |тис. гривень | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |Загальна кошторисна | 238478,92* | 90000 | 146466,836 | |вартість, тис. гривень| | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |у тому числі: | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |будівельно-монтажних | 189701,926 | 71591,96 | 118109,966 | |робіт | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |устатковання | 1320,199 | | 1320,199 | |----------------------+----------------+-----------+------------| |інші витрати | 47456,795* | 18408,04 | 27036,671 | |----------------------+----------------+-----------+------------| |Із загального обсягу | | | | |капітальних вкладень | | | | |за рахунок: | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |державного бюджету | | 90000 | 146466,836 | |----------------------+----------------+-----------+------------| |місцевого бюджету | | | | |----------------------+----------------+-----------+------------| |інших джерел | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Вартість виконаних та профінансованих
проектно-вишукувальних та інших робіт на 1 січня 2011 р. -
2012,084 тис. гривень.on top