Document 1353-2002-п, current version — Revision on September 4, 2003, on the basis - 1402-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 2002 р. N 1353
Київ
Про затвердження Комплексної програми діяльності
з припинення незаконного вилову риби іноземними
суднами в територіальному морі та виключній (морській)
економічній зоні України на 2002-2006 роки
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

З метою посилення захисту економічних інтересів у
територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні
України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Комплексну програму діяльності з припинення
незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі
та виключній (морській) економічній зоні України на
2002-2006 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2002 р. N 1353
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
діяльності з припинення незаконного вилову риби
іноземними суднами в територіальному морі та
виключній (морській) економічній зоні України
на 2002-2006 роки
( У тексті Програми слово "Держкомкордон" в усіх відмінках
замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

Результати аналізу ситуації у сфері захисту економічних
інтересів держави у територіальному морі та виключній (морській)
економічній зоні України (далі - виключна зона) свідчать про
активізацію незаконного вилову риби іноземними суднами. Це
зумовлює необхідність удосконалення системи захисту економічних
інтересів на державному кордоні, а також врегулювання відносин з
іноземними державами з питань ведення рибного господарства і
здійснення риболовства в Чорному морі.
Розв'язання такої багатопланової проблеми потребує
комплексного підходу і пов'язане із значними фінансовими та
матеріально-технічними затратами.
Мета та основні завдання
Метою Програми є посилення захисту економічних інтересів
держави шляхом протидії незаконному вилову риби, недопущення
порушення законодавства іноземними суднами у виключній зоні,
створення сприятливої геополітичної ситуації навколо України із
зміцненням добросусідських відносин із суміжними державами.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення механізму правового регулювання діяльності
заінтересованих органів з протидії незаконному вилову риби
іноземними суднами у виключній зоні;
участь у розробленні Конвенції з рибальства та збереження
живих ресурсів Чорного моря;
координація діяльності заінтересованих центральних органів
виконавчої влади із забезпечення захисту природних ресурсів,
дотримання законодавства у виключній зоні;
внесення змін до законодавчих актів щодо врегулювання питань
діяльності у виключній зоні та визначення повноважень центральних
органів виконавчої влади в галузі охорони, використання і
відтворення водних живих ресурсів.
Механізм виконання Програми
Адміністрація Держприкордонслужби виконує функції з
координації передбачених Програмою заходів та щороку інформує
Кабінет Міністрів України про стан справ.
Вирішенням практичних питань, що стосуються промислу
іноземних суден у виключній зоні, займаються Адміністрація
Держприкордонслужби, Мінагрополітики, Мінекоресурсів за сприяння
МЗС.
СБУ в межах своїх повноважень здійснює заходи для запобігання
незаконному вилову риби в акваторії Чорного моря і сприяє іншим
центральним органам виконавчої влади у припиненні протиправної
діяльності.
Мінагрополітики в межах своїх повноважень забезпечує
врегулювання питань щодо організації здійснення промислу водних
живих ресурсів у виключній зоні відповідно до законодавства.
Нормативне забезпечення та правоохоронні заходи
1. Підготувати та подати проект Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про виключну (морську) економічну зону
України" в частині, що стосується порядку та умов перебування у
виключній зоні іноземних суден із знаряддями лову на борту в
робочому стані.
Мінагрополітики, МЗС, Мін'юст,
Адміністрація Держприкордонслужби.
2003 рік.
2. Забезпечити вдосконалення механізму правового регулювання
діяльності, пов'язаної з протидією незаконному вилову риби
іноземними суднами у виключній зоні, передбачивши, зокрема:
продовження переговорів щодо укладення Угоди між Кабінетом
Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про
співробітництво у галузі ведення рибного господарства та
здійснення рибальства в Чорному морі;
продовження роботи щодо врегулювання з Румунією і Республікою
Болгарія питання ведення рибного господарства та здійснення
рибальства в Чорному морі.
Мінагрополітики, МЗС,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінекоресурсів.
2002 рік.
3. Для посилення захисту економічних інтересів держави шляхом
протидії незаконному вилову риби, недопущення порушення
законодавства іноземними суднами у виключній зоні не менше ніж
один раз на рік проводити такі цільові операції:
Кордон, Рубіж Адміністрація Держприкордонслужби,
МВС, СБУ;
Калкан Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінагрополітики,
СБУ, Мінекоресурсів;
Акваторія Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінагрополітики,
СБУ, Мінекоресурсів;
Путина Мінагрополітики, Адміністрація
Держприкордонслужби,
МВС, СБУ.
4. Забезпечити розроблення і здійснення заходів щодо
посилення контролю за перебуванням у виключній зоні іноземних
риболовних, торговельних та інших суден з метою запобігання
спробам незаконного вилову риби та їх припинення.
Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінагрополітики,
Міноборони, Мінекоресурсів, МВС,
СБУ, Мінтранс.
Щороку.
5. Для своєчасного отримання інформації щодо незаконного
вилову риби іноземними суднами у виключній зоні розробити план
взаємодії і здійснення комплексу необхідних оперативних заходів.
Адміністрація Держприкордонслужби,
Міноборони, СБУ,
Мінагрополітики, Мінекоресурсів,
Мінтранс.
2002-2003 роки.
6. Забезпечити використання в оперативно-службовій діяльності
морської охорони Державної прикордонної служби сучасних засобів
зв'язку та автоматизації. З цією метою провести на базі корабля
морської охорони Прикордонних військ Севастопольського з'єднання
морської охорони дослідну експлуатацію системи мобільного
супутникового зв'язку для створення диспетчерських центрів зв'язку
в Адміністрації Держприкордонслужби та в управлінні
Севастопольського з'єднання.
Адміністрація Держприкордонслужби,
СБУ, Мінпромполітики.
2002 рік.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
7. Забезпечити оснащення суден морської охорони Державної
прикордонної служби та суден рибопромислового флоту
Мінагрополітики радіозасобами, що відповідають вимогам Глобальної
морської системи зв'язку.
Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінагрополітики,
Мінпромполітики.
2002-2003 роки.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )
8. Для запобігання порушенням законодавства у сфері
використання живих ресурсів у виключній зоні створити систему
дистанційного моніторингу суден рибопромислового флоту.
Мінагрополітики, Держкомзв'язку.
2002-2003 роки.
Фінансове та матеріально-технічне
забезпечення здійснення заходів
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення
заходів Програми провадиться за рахунок Державного бюджету України
на відповідний рік, інших не заборонених законодавством джерел.
Обсяг фінансових витрат, що визначений у додатку, підлягає
уточненню під час формування проекту Державного бюджету України на
відповідний рік.

Додаток
до Програми
ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ ВИДАТКІВ
для забезпечення виконання завдань Програми
(тис. гривень) -------------------------------------------------------------------------- Найменування заходу | Загальні| У тому числі за роками | видатки|----------------------------------- | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 --------------------------------------------------------------------------- Адміністрація Держприкордонслужби
1. Придбання 12860 3215 3215 3215 3215 пально-мастильних матеріалів
для проведення морських
операцій
Кордон, Рубіж 4336 1084 1084 1084 1084
Калкан 5212 1303 1303 1303 1303
Акваторія 3312 828 828 828 828
2. Будівництво на вітчизняних
підприємствах катерів морської
охорони Державної прикордонної
служби:
типу "Кондор" 40000 10000 10000 10000 10000
типу "Калкан" 16000 4000 4000 4000 4000
3. Придбання запасних частин 600 150 150 150 150 до механізмів, агрегатів,
двигунів
4. Придбання 300 60 60 60 120 аварійно-рятувального майна для
кораблів і катерів
5. Підтримання технічної 800 200 200 200 200 готовності кораблів і катерів,
проведення регламентних робіт з
ремонту озброєння і техніки
6. Придбання 15320 3830 3830 3830 3830 пально-мастильних матеріалів
для постійного контролю та
протидії незаконному вилову
риби
7. Створення системи мобільного
супутникового зв'язку для:
стаціонарних об'єктів 44 44
рухомих об'єктів 170 170
8. Оснащення кораблів і катерів
морської охорони Державної
прикордонної служби радіозасобами:
А-1 1362,2 194,6 583,8 583,8 А-2 72,91 72,91 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Разом 100389,11 24884 24937,51 25253,8 25313,8 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування заходу |Загальні| У тому числі за роками |видатки |------------------------------------------------------- |тис. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |гривень |-------------+-------------+-------------+------------- | |тонн|тис. |тонн|тис. |тонн|тис. |тонн|тис. | | |гривень | |гривень | |гривень | |гривень ---------------------------------------------------------------------------------------------- Мінагрополітики
9. Придбання матеріалів*: ______________
* Ціни визначено станом на лютий 2002 року: дизельне
пальне - 1300, дизельне мастило - 2600, автомастило типу
"Славол" - 3000, бензин - 1800 гривень за тонну.
дизельного пального 7280 1400 1820 1400 1820 1400 1820 1400 1820
дизельного мастила 260 25 65 25 65 25 65 25 65
автомастила типу 36 3 9 3 9 3 9 3 9 "Славол"
бензину 2160 300 540 300 540 300 540 300 540 _____________________________
Разом 9736 2434 2434 2434 2434
Мінекоресурсів
10. Проектування та будування
швидкісного морського судна 30000- 30000-
(з екіпажем 7-10 чоловік) 35000** 35000**
______________
** Визначено за цінами 1997 року.
11. Придбання:
дизельного пального 780 150 195 150 195 150 195 150 195
бензину 288 40 72 40 72 40 72 40 72
автомастила 12 1 3 1 3 1 3 1 3
морського катера з дизельним 360 360
двигуном
автомобіля-всюдихода типу 30 30
"Тайга" - 2 одиниці
мобільних плавзасобів для 60 30 30
висадки з суден ПВ, РО
Мотобот - 3 одиниці
підвісного двигуна 25-30 Кс 46 23 23
- 3 одиниці
морських радіостанцій - 5 5
2 одиниці
супутникової навігаційної 15 5 5 5 апаратури "CPS" з
фіксування координат - для
катерів - 4 одиниці
морських радіостанцій 6 6
УКХ - 2 одиниці
12. Оренда повітряних суден 480 120 120 120 120
13. Витрати на службові 72 18 18 18 18 відрядження _____________________________
Разом 32154- 30867- 466 413 408 37154 35867
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )on top