Document 1342-VI, invalid, current version — Loss of force on June 1, 2012, on the basis - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до деяких законів України
з питань космічної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.537 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

З метою забезпечення виконання Україною зобов'язань, які
передбачені міжнародними договорами (угодами) України
з питань космічної діяльності, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 19, ст. 259 із наступними змінами) доповнити пунктом "я" такого
змісту:
"я) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при
ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах
ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод)
України з питань космічної діяльності щодо створення космічної
техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для
космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів
та наземних сегментів космічних систем), імпортуються резидентами
- суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за
такими кодами Української товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ):
281810, 2830200000, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931009590,
29339020, 320720, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602000000,
360300, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 381400, 3901, 390300, 3906,
3907, 3908900000, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002,
4005, 4008, 4016, 4017001100, 4823400000, 4901, 4906000000, 5208,
5407, 5607, 5903, 5906, 5911909000, 681510, 6902, 7002,
7007119000, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222,
722300, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 741300,
7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105,
8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482,
8483309000, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532,
8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 902300,
9026, 9027, 9030 - 9033, 9306901000.
Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються
Кабінетом Міністрів України".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України:
на період реалізації ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності
щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та
їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв,
космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) при
підготовці проектів закону про Державний бюджет України на
черговий рік передбачати повну компенсацію відповідних втрат
доходів місцевих бюджетів у розмірі пільг із сплати земельного
податку, наданих суб'єктам космічної діяльності цим Законом;
до 1 жовтня 2009 року розробити та привести у відповідність
із цим Законом свої нормативно-правові акти; забезпечити
приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1342-VIon top