On Prohibition of Gambling Business in Ukraine
Law of Ukraine on May 15, 20091334-VI
Document 1334-VI, valid, current version — Revision on August 11, 2013, on the basis - 406-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про заборону грального бізнесу в Україні
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 38, ст.536 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.253 N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.492 N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 }

 
     Цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров'я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству.
 
     Стаття 1. Визначення термінів
 
     У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
 
     1) гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; { Пункт 1 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011 }
 
     2) азартна гра - будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. { Абзац перший пункту 2 статті 1 в редакції Закону N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011 }
 
     До азартних ігор не відносяться:
 
     організація та проведення лотерей;
 
     організація та проведення творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш;
 
     гра в більярд, гра в кеглі (боулінг) та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу (виграшу);
 
     гра на гральних автоматах типу "кран-машина" (двокоординатні автомати), де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі (іграшки, цукерки тощо);
 
     розіграші на безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару, послуги, торгової марки, знаків для товарів і послуг, найменування або напрямів діяльності суб'єктів господарювання, комерційної програми з видачею виграшів у грошовій або майновій формі;
 
     розіграші у вигляді конкурсів (ігор, вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;
 
     розіграші на безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей;
 
     3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;
 
     4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;
 
     5) учасники азартних ігор - фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, що беруть участь в азартних іграх.
 
     Стаття 2. Заборона грального бізнесу в Україні
 
     В Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
 
     Стаття 3. Відповідальність за порушення цього Закону
 
     До суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
 
     Застосування фінансових санкцій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів міліції та/або органів доходів і зборів.
{ Частина друга статті 3 в редакції Закону N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }
 
     Стаття 4. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та діє до прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних зонах.
 
     2. З дня набрання чинності цим Законом видача ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб'єктам підприємницької діяльності до дня набрання чинності цим Законом, скасовуються.
 
     3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1) у статті 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     у частині першій виключити слова "а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях";
 
     частину третю виключити;
 
{ Підпункт 2 пункту 3 статті 4 втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
 
     4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
     розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах;
 
     подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 15 травня 2009 року
N 1334-VIon top