Document 1318-VII, valid, current version — Adoption on June 5, 2014
( Last event — Entry into force, gone June 26, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до пункту 9 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 29, ст.948)

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший пункту 9 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 26, ст. 328) доповнити словами "крім експорту до держав - членів Енергетичного Співтовариства".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 червня 2014 року
№ 1318-VII
on top