Document 1305-2000-п, current version — Revision on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2000 р. N 1305
Київ
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення зміни до
статті 5 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"
( 1630-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
10 листопада 1999 р. N 2066 ( 2066-99-п ) "Про затвердження
нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про
альтернативну (невійськову) службу" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 45, ст. 2240) такі зміни:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

2) у Положенні про порядок проходження альтернативної
(невійськової) служби, затвердженому зазначеною постановою:
абзац перший пункту 18 після слів "для проходження
альтернативної служби" доповнити словами "та в патронажній службі
в організаціях Товариства Червоного Хреста України (далі -
підприємства, установи, організації)";
в абзаці другому пункту 42 цифри і слова "13 календарних
днів" замінити цифрами і словами "30 календарних днів";

{ Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

2. Міністерству праці та соціальної політики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
діяльність відповідних комісій у справах альтернативної
(невійськової) служби, пов'язану з проходженням громадянами
альтернативної (невійськової) служби у патронажній службі в
організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
{ Склад комісії у справах альтернативної (невійськової)
служби України втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }on top