Document 130-2019-п, valid, current version — Adoption on February 27, 2019
( Last event — Entry into force, gone February 28, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 130
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році згідно з додатком.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1115, № 99, ст. 3289) зміни, що додаються.

3. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження розподілу обсягу субвенції, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 130

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році

тис. гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету

Закупівля дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки розвитку)

Підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (видатки споживання)

Усього

у тому числі вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

43299,2

11079,2

4517,8

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

35805,6

10930,7

4189,3

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

66485,7

21030,5

6450,5

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

35212,2

5374,9

3509,8

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

35929,3

9689,6

3948,3

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

39951,5

11151,2

4126,2

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

36450,4

13659,1

3815,1

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

38970

11128,3

5101,5

10100000000

Обласний бюджет Київської області

48776,1

15337,5

4334,5

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

22535

7055,4

2546,2

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

14554,1

4813,2

1431,1

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

68906

20746,6

8113,9

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

28753,4

10407,8

2652,4

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

57649,3

12584,5

5401

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

34042,9

10472,2

3433,5

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

38169,1

12233,9

4458,1

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

24348,6

8601,3

2690,1

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

34077,8

9653,1

3760

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

51953,3

17774,6

5078,7

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

25769,7

7042,7

2559

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

35566,5

7496,9

3779,4

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

30895,1

6436,7

3234,8

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

24806,6

4632,4

2734,5

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

25650,1

5681,4

2786,4

26000000000

Бюджет м. Києва

51442,5

9986,3

5347,9

_________
Разом

950000

265000

100000ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 130

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 237

1. В абзацах першому і п’ятому пункту 4, пункті 5 постанови слова “матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання” замінити словами “матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, мультимедійного контенту”.

2. У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

абзац четвертий після слів “працівник методичної служби” доповнити словами “, експерт, залучений до проведення сертифікації педагогічних працівників”;

в абзаці п’ятому слова “та наставництва” замінити словами “, наставництва та експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації”;

2) у пункті 4:

підпункт 1 після слова “матеріалів” доповнити словами “, музичних інструментів”;

у підпункті 2:

в абзаці третьому слово “природничо-математичних” замінити словом “природничих”;

в абзаці шостому слова “закладів загальної середньої освіти (класів)” замінити словами “класів (груп)”;

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти.”;

3) у пункті 5:

у підпункті 7 слова “закладів загальної середньої освіти (класів)” замінити словами “класів (груп)”;

підпункт 8 після слова “тиражування” доповнити словом “, придбання”;

у підпункті 9 слова “закладів загальної середньої освіти (класів)” замінити словами “класів (груп)”;

у підпункті 10 слово “природничо-математичних” замінити словом “природничих”;

4) доповнити Порядок та умови пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються видатки на оплату послуг з підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти.

Підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.”;

5) у пункті 9 слово “природничо-математичних” замінити словом “природничих”;

6) у пункті 10 слова “закладів загальної середньої освіти (класів)” замінити словами “класів (груп)”;

7) у пункті 13:

в абзаці четвертому цифри “40” замінити цифрами “25”;

в абзаці шостому цифри “20” замінити цифрами “35”, а після слова “закупівлю” доповнити словами “музичних інструментів,”.on top