Document 1298-XII, current version — Adoption on July 5, 1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про вибори Президента Української РСР"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст. 449 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є: 1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про вибори Президента
Української РСР" ( 1297-12 ) з моменту його прийняття. 2. Встановити, що вимоги, передбачені в частині першій статті
6 цього Закону, не поширюються на вибори першого Президента
Української РСР.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1298-XIIon top