Document 129/96-ВР, valid, current version — Coming into effect on May 7, 1996, on the basis - 130/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 23 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 26, ст. 108 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 130/96-ВР від 19.04.96, ВВР, 1996, N 26, ст. 109 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт "а" частини першої статті 23 Закону України "Про
загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385, N 36,
ст.527; 1993 р., N 49, ст.457) викласти в такій редакції:
"а) для солдатів і сержантів, які проходять строкову
військову службу в Збройних Силах України, Національній гвардії
України, Прикордонних військах України, внутрішніх військах
Міністерства внутрішніх справ України, інших військових
формуваннях та Службі безпеки України, - 18 місяців (для осіб, які
мають вищу освіту, - 12 місяців); для матросів і старшин, які
проходять строкову військову службу на кораблях, суднах і в
берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил
України та в морських частинах Прикордонних військ України, - 24
місяці (для осіб, які мають вищу освіту, - 18 місяців); для
солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять військову
службу за контрактом, - 3 роки".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 квітня 1996 року
N 129/96-ВРon top