Document 1287-IV, valid, current version — Adoption on November 18, 2003
( Last event — Entry into force, gone December 20, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про позику (Проект "Контроль
за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні") між Україною
та Міжнародним банком реконструкції та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.159 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про позику (Проект "Контроль за туберкульозом та
ВІЛ/СНІДом в Україні") між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку (4682-UA) ( 996_040 ), підписану
15 квітня 2003 року в м. Вашингтоні, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1287-IV
___________________
* Додається до оригіналу.on top