Document 1284-VII, valid, current version — Adoption on May 29, 2014
( Last event — Entry into force, gone August 23, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 39, ст.2005)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У пункті 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311; 2014 р., № 20-21, ст. 712):

абзаци шостий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майна";

"веде у визначеному ним порядку Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав і провадять професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями)";

абзац сімнадцятий виключити.

2. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 43, ст. 551) викласти в такій редакції:

"4. Установити, що оцінка об’єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
29 травня 2014 року
№ 1284-VII
on top