Document 1277-IV, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2011, on the basis - 3773-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3773-VI ( 3773-17 ) від 22.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20,
ст.179 }
Про внесення зміни до статті 32 Закону України
"Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.143 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 32 Закону України "Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства" ( 3929-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 23, ст. 161; 2001 р., N 13, ст. 66; 2003 р.,
N 16, ст. 117; 2003 р., N 27, ст. 209) після частини п'ятої
доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Іноземці та особи без громадянства, затримані за незаконне
перебування на території України (в порушення заборони щодо в'їзду
в Україну, за відсутності визначених законодавством та
міжнародними договорами України підстав для перебування в Україні
(транзитного проїзду через її територію), у тому числі перебування
за чужими, підробленими, зіпсованими або такими, що не
відповідають встановленому зразку, візою (дозволом), паспортним
документом), розміщуються в пунктах тимчасового перебування
іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні, з регламентованим внутрішнім розпорядком на період,
необхідний для підготовки їх видворення за межі України у
примусовому порядку, але не більше ніж шість місяців.
Типове положення про пункт тимчасового перебування іноземців
та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні,
затверджується Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно
частинами восьмою - одинадцятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1277-IVon top