Document 1276-2011-п, valid, current version — Adoption on November 30, 2011
( Last event — Entry into force, gone December 23, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2011 р. N 1276
Київ
Про внесення змін до переліку
центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, відповідальних
за виконання зобов'язань, що випливають
із членства України в міжнародних організаціях

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до переліку центральних органів виконавчої
влади, інших державних органів, відповідальних за виконання
зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі
центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних
організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336,
N 51, ст. 1696, N 52, ст. 1741, N 58, ст. 2025, N 78, ст. 2761,
ст. 2762; 2011 р., N 51, ст. 2025, N 79, ст. 2907, N 84, ст. 3078,
N 85, ст. 3112), виклавши його у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. N 1276)
ПЕРЕЛІК
центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, відповідальних за виконання
зобов'язань, що випливають із членства України
в міжнародних організаціях

------------------------------------------------------------------ | Міжнародні організації | Центральні органи виконавчої | | та їх органи | влади, інші державні органи | |--------------------------------+-------------------------------| |1. Організація Об'єднаних Націй | | |(ООН) та її головні органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Генеральна Асамблея та її |МЗС | |органи, Рада Безпеки, Економічна| | |і Соціальна Рада, Рада з опіки | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний Суд |МЗС, Мін'юст | |--------------------------------+-------------------------------| |Органи, фонди, програми ООН та | | |її головних органів: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня продовольча програма |МНС, МЗС, Мінагрополітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Глобальний екологічний фонд |Мінприроди, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) |Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,| | |Мін'юст, МЗС, МОЗ, МВС, | | |Держмолодьспорт, ДПтС, | | |Держслужба соцзахворювань за | | |участю Уповноваженого Верховної| | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія ООН з питань роззброєння|МЗС, Міноборони | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія ООН з права міжнародної |Мін'юст, Мінекономрозвитку, МЗС| |торгівлі (ЮНСІТРАЛ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з економічних, |Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, | |соціальних та культурних прав |МВС, Мінекономрозвитку, | | |Мінкультури, МОЗ, | | |МОНмолодьспорт, МНС, Держпраці | | |за участю Уповноваженого | | |Верховної Ради України з прав | | |людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з ліквідації |Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,| |дискримінації щодо жінок |Мін'юст, МВС, Міноборони, МЗС, | | |Держстат, Держпраці, | | |Держмолодьспорт за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з ліквідації расової |Мінкультури, Мін'юст, МВС, МЗС,| |дискримінації |Держкомтелерадіо, | | |МОНмолодьспорт за участю | | |Генеральної прокуратури України| | |та Уповноваженого Верховної | | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань використання |ДКА, МЗС | |космічного простору в мирних | | |цілях | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань інформації |МЗС, Держінформнауки, | | |Держкомтелерадіо | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з прав дитини |Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,| | |Мін'юст, МЗС, МОЗ, МВС, | | |Міноборони, Держмолодьспорт, | | |Держпраці за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з прав інвалідів |Мінсоцполітики, Мін'юст, МОЗ, | | |Мінрегіон, Держкомтелерадіо, | | |Мінінфраструктури, Державна | | |служба з питань інвалідів та | | |ветеранів, МЗС за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з прав людини |Мін'юст, МЗС, МВС, МОЗ, | | |МОНмолодьспорт, | | |Мінсоцполітики, Мінкультури, | | |ДПтС, Міноборони, | | |Держкомтелерадіо, Держпраці за | | |участю Генеральної прокуратури | | |України та Уповноваженого | | |Верховної Ради України з прав | | |людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет проти катувань |Мін'юст, ДПтС, МВС, Міноборони,| | |МОНмолодьспорт, МОЗ, | | |Мінкультури, Адміністрація | | |Держприкордонслужби, | | |Держмолодьспорт, МЗС за участю | | |Генеральної прокуратури України| | |та Уповноваженого Верховної | | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція ООН з питань |Мінекономрозвитку, МЗС, | |торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) |Антимонопольний комітет, | | |Мін'юст, Держінвестпроект | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція з роззброєння |МЗС, Міноборони | |--------------------------------+-------------------------------| |Об'єднана програма ООН з питань |Держслужба соцзахворювань, МОЗ,| |ВІЛ/СНІДу |МЗС, ДПтС, МОНмолодьспорт, | | |МВС, Держмолодьспорт, | | |Держпраці | |--------------------------------+-------------------------------| |Програма ООН з навколишнього |Мінприроди, МЗС | |середовища (ЮНЕП) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Програма ООН з населених |Мінрегіон, МЗС, Мінприроди | |пунктів - Хабітат | | |--------------------------------+-------------------------------| |Програма розвитку ООН (ПРООН) |Мінекономрозвитку, МЗС, | | |Мінприроди, МОНмолодьспорт, | | |Мінсоцполітики, | | |Держмолодьспорт, | | |Держінвестпроект, Держслужба | | |соцзахворювань | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада ООН з прав людини |МЗС, Мін'юст, МОНмолодьспорт, | | |МВС, Мінкультури, | | |Мінсоцполітики, Міноборони, | | |Мінрегіон, Держкомтелерадіо, | | |МОЗ, Держмолодьспорт, ДМС, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, ДПтС, | | |Держстат, Держпраці, СБУ за | | |участю Генеральної прокуратури | | |України та Уповноваженого | | |Верховної Ради України з прав | | |людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Управління Верховного комісара |Мін'юст, МЗС, МВС, ДПтС | |ООН з прав людини | | |--------------------------------+-------------------------------| |Управління Верховного комісара |ДМС, МВС, Адміністрація | |ООН у справах біженців |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Фонд ООН у галузі |МОЗ, Мінекономрозвитку, МЗС, | |народонаселення (ЮНФПА) |Мінсоцполітики, Мін'юст, | | |Держстат, МОНмолодьспорт, | | |Держмолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Допоміжні органи Економічної і | | |Соціальної Ради (ЕКОСОР) та | | |органи, пов'язані з ЕКОСОР: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія із становища жінок |Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт,| | |Мін'юст, МЗС, Держмолодьспорт, | | |Держпраці, МВС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з наркотичних засобів |ДСКН, СБУ, МВС, МОЗ, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з народонаселення та |Держстат, МЗС, Мінсоцполітики, | |розвитку |Мін'юст, МОНмолодьспорт, | | |Держмолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з науки і техніки з |Держінформнауки, МЗС, | |метою розвитку |МОНмолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія із запобігання |МВС, СБУ, Мін'юст, МЗС | |злочинності та карного | | |правосуддя | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія соціального розвитку |Мінсоцполітики, МЗС, | | |МОНмолодьспорт, | | |Держмолодьспорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія сталого розвитку |Мінприроди, МЗС, Агентство | | |держмайна, Мінекономрозвитку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний комітет з контролю |ДСКН | |над наркотиками | | |--------------------------------+-------------------------------| |Статистична комісія |Держстат, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Форум ООН з лісів |Держлісагентство, | | |Мінагрополітики, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Група експертів ООН з |Мінагрополітики | |географічних назв | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська економічна комісія | | |(ЄЕК ООН): | | |--------------------------------+-------------------------------| |дворічні сесії |Мінекономрозвитку, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні органи ЄЕК ООН: | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет з внутрішнього |Мінінфраструктури, | |транспорту |Держмитслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет з екологічної політики|Мінприроди | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет з житлового |Мінрегіон, Держземагентство | |господарства та | | |землекористування | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет із сталої енергетики |Міненерговугілля, | | |Держенергоефективності, НКРЕ | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет з лісоматеріалів |Держлісагентство | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет з питань економічного |Мінекономрозвитку, Мінфін, МВС,| |співробітництва та інтеграції |МОНмолодьспорт, Держмитслужба, | |(КЕСІ) |Держінвестпроект | |--------------------------------+-------------------------------| |- Комітет з торгівлі |Мінекономрозвитку | |--------------------------------+-------------------------------| |- Конференція європейських |Держстат | |статистиків | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Спеціалізовані установи ООН | | |та інші автономні міжурядові | | |організації системи ООН: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Багатостороннє агентство з |Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС,| |питань гарантій інвестицій |Держінвестпроект за участю | |(БАГІ) |Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітній поштовий союз (ВПС) |Адміністрація Державної служби | | |спеціального зв'язку та захисту| | |інформації, НКРЗ, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня метеорологічна |МНС, МЗС | |організація (ВМО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня організація |Державна служба інтелектуальної| |інтелектуальної власності (ВОІВ)|власності, МОНмолодьспорт, МЗС,| | |Антимонопольний комітет | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня організація охорони |МОЗ, МЗС, ДПтС, Держслужба | |здоров'я (ВООЗ) |соцзахворювань, Державна служба| | |з питань інвалідів та | | |ветеранів, Держсанепідслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня туристична організація|Мінінфраструктури, | |(ВТО) |Держтуризмкурорт, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна асоціація розвитку |Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС | |(МАР) |за участю Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна морська організація |Мінінфраструктури, | |(ІМО) |Укрморрічінспекція, МЗС, | | |Мін'юст | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація праці |Мінсоцполітики, МЗС, Мін'юст, | |(МОП) |Мінінфраструктури, | | |МОНмолодьспорт, Держпраці, | | |Державна служба з питань | | |інвалідів та ветеранів, | | |Держгірпромнагляд за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація цивільної|Мінінфраструктури, | |авіації (ІКАО) |Державіаслужба, МЗС, МВС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна фінансова корпорація |Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС | |(МФК) |за участю Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародне агентство з атомної |Міненерговугілля, | |енергії (МАГАТЕ) |Держатомрегулювання, СБУ, МЗС, | | |ДАЗВ | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний банк реконструкції |Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС,| |та розвитку (МБРР) |Мін'юст за участю Рахункової | | |палати та Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний валютний фонд (МВФ) |Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС | | |за участю Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний союз електрозв'язку |Адміністрація Державної служби | |(МСЕ) |спеціального зв'язку та захисту| | |інформації, НКРЗ, | | |Держінформнауки, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний центр з врегулювання|Мін'юст | |інвестиційних спорів | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Об'єднаних Націй з |Національна комісія у справах | |питань науки, освіти і культури |ЮНЕСКО, МЗС, МОНмолодьспорт, | |(ЮНЕСКО) |Мінкультури, Держінформнауки | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Об'єднаних Націй з |Мінекономрозвитку, МЗС, | |промислового розвитку (ЮНІДО) |Агентство держмайна, | | |Мінприроди, Держінвестпроект | |--------------------------------+-------------------------------| |Продовольча та |Мінагрополітики, МЗС | |сільськогосподарська організація| | |ООН (ФАО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет Продовольчої та |Мінагрополітики, | |сільськогосподарської |Держлісагентство | |організації ООН з лісового | | |господарства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спільна комісія ФАО/ВООЗ із |МОЗ, Держветфітослужба, | |зводу харчових продуктів Кодекс |Держсанепідслужба, МЗС | |аліментаріус | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Міжнародні організації, що не| | |входять до системи ООН: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Асоціація національних |Мінагрополітики | |картографо-геодезичних та | | |кадастрових служб європейських | | |країн (EuroGeographics) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вассенаарська домовленість |МЗС, Мінекономрозвитку, | |( 998_177 ) |Держекспортконтроль, СБУ, | | |Держмитслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |Внутрішньоєвропейська |ДПС | |організація податкових | | |адміністрацій (IOTA) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня митна організація |Держмитслужба, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Всесвітня організація охорони |Держветфітослужба, | |здоров'я тварин (МЕБ) |Мінагрополітики, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Гаазька конференція з |Мін'юст, МЗС | |міжнародного приватного права | | |( 998_248 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Глобальна ініціатива боротьби з |СБУ, МВС, Адміністрація | |актами ядерного тероризму |Держприкордонслужби, МЗС, ДАЗВ | |--------------------------------+-------------------------------| |Егмонтська група підрозділів |Держфінмоніторинг | |фінансової розвідки | | |--------------------------------+-------------------------------| |Енергетичне співтовариство: |Міненерговугілля, НКРЕ, | | |Держенергоефективності, МЗС, | | |Мін'юст, Мінприроди, | | |Мінекономрозвитку | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада Міністрів, Постійно діюча |Міненерговугілля | |група високого рівня | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада регуляторних органів |НКРЕ | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань |Держенергоефективності | |енергоефективності | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань |Держенергоефективності | |відновлюваних джерел енергії | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань статистики|Держстат | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань охорони |Мінприроди | |навколишнього середовища | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська і середземноморська |Мінагрополітики, | |організація захисту рослин |Держветфітослужба, МЗС | |(ЄОЗР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська конференція |Адміністрація Державної служби | |адміністрацій зв'язку (СЕПТ) |спеціального зв'язку та захисту| | |інформації, НКРЗ | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська конференція |Мінінфраструктури, | |цивільної авіації (ЄКЦА) |Державіаслужба, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська організація вищих |Рахункова палата (за згодою) | |органів фінансового контролю | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська організація |Адміністрація Державної служби | |супутникового зв'язку (ЄВТЕЛСАТ)|спеціального зв'язку та захисту| | |інформації, МЗС, ДКА | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський банк реконструкції |Мінфін, Мінекономрозвитку, МЗС,| |та розвитку (ЄБРР) |Мін'юст, ДАЗВ, | | |Держінвестпроект | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія по збереженню морських |Держрибагентство, | |живих ресурсів Антарктики |Мінагрополітики, МЗС | |(ККАМЛР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет супутникового нагляду за|ДКА | |Землею | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжагентський комітет з | - " - | |космічного сміття (МККС) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна асоціація з контролю |Мінагрополітики, | |за якістю насіння |Держсільгоспінспекція | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна гідрографічна |Мінінфраструктури, МЗС | |організація (МГО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна група із спостережень|ДКА | |Землі з космосу | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна електротехнічна |Мінекономрозвитку, Агентство | |комісія |держмайна, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна європейська |Держінформнауки | |інноваційна науково-технічна | | |програма "EUREKA" | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна картографічна |Мінагрополітики | |організація | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |Мінагрополітики, МЗС | |виноградарства та виноробства | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація вищих |Рахункова палата (за згодою) | |органів фінансового контролю | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |Мінекономрозвитку | |законодавчої метрології | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація з |ДМС, МВС, СБУ, МЗС, | |міграції (МОМ) |МОНмолодьспорт, | | |Мінсоцполітики, Мін'юст, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація з цукру |Мінагрополітики | |(МОЦ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація комісій з|Національна комісія з цінних | |цінних паперів |паперів та фондового ринку | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |ДКА, МЗС | |космічного зв'язку | | |"Інтерсупутник" | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |МВС, ДСКН, Адміністрація | |кримінальної поліції (Інтерпол) |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |ДКА, Адміністрація Державної | |мобільного супутникового зв'язку|служби спеціального зв'язку та | |(МОМСЗ) |захисту інформації | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |Мінекономрозвитку, МЗС | |стандартизації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Технічний комітет Міжнародної |Мінекономрозвитку, ДКА | |організації стандартизації | | |"Авіаційна і космічна техніка" | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна рада армійського |Міноборони | |спорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна рада архівів |Укрдержархів | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна рада по зерну (МРЗ) |Мінагрополітики, | | |Держсільгоспінспекція | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна федерація товариств |МОЗ | |Червоного Хреста і Червоного | | |Півмісяця | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародне бюро виставок (МБВ) |Мінекономрозвитку, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний союз з охорони нових|Мінагрополітики, | |сортів рослин |Держветфітослужба, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний транспортний форум |Мінінфраструктури, МЗС | |(МТФ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний центр наукової та |МОНмолодьспорт, Держінформнауки| |технічної інформації (МЦНТІ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжурядова комісія з питань |Мінінфраструктури, МЗС, | |виконання Основної |Держінвестпроект | |багатосторонньої угоди про | | |міжнародний транспорт щодо | | |розвитку коридору | | |Європа - Кавказ - Азія | | |( 998_022 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міністерська конференція по |Держлісагентство, | |захисту лісів Європи |Мінагрополітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Науковий комітет з антарктичних |Держінформнауки, МЗС | |досліджень (СКАР) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Об'єднаний інститут ядерних |Держінформнауки, ДАЗВ | |досліджень (ОІЯД) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Євроазіатського |Мінекономрозвитку | |співробітництва державних | | |метрологічних установ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація за демократію та | | |економічний розвиток - ГУАМ та | | |її основні органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада глав держав, Рада міністрів|МЗС | |закордонних справ, Рада | | |національних координаторів, Рада| | |постійних представників, | | |Секретаріат | | |--------------------------------+-------------------------------| |галузеві робочі групи ГУАМ: | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань боротьби|СБУ, МВС, Адміністрація | |з тероризмом, організованою |Держприкордонслужби, | |злочинністю та розповсюдженням |Держмитслужба, ДСКН за участю | |наркотиків |Генеральної прокуратури України| |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань |Мінекономрозвитку | |економіки та торгівлі | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань |Міненерговугілля | |енергетики | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань |Адміністрація Державної служби | |інформаційних технологій |спеціального зв'язку та захисту| | |інформації, Держінформнауки | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань |МОНмолодьспорт, Мінкультури, | |культури, освіти і науки |Держінформнауки | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань |МНС | |надзвичайних ситуацій | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань |Мінінфраструктури | |транспорту | | |--------------------------------+-------------------------------| |- Робоча група з питань туризму |Мінінфраструктури, | | |Держтуризмкурорт | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація з безпеки і | | |співробітництва в Європі (ОБСЄ) | | |та її основні органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Саміт глав держав та урядів, |МЗС | |Рада міністрів закордонних | | |справ, Постійна рада | | |--------------------------------+-------------------------------| |Антитерористичний підрозділ ОБСЄ|СБУ, МВС, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Бюро ОБСЄ з демократичних |Мін'юст, МВС, МОНмолодьспорт, | |інститутів та прав людини |Мінкультури, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Верховний комісар ОБСЄ у справах|Мінкультури, Мін'юст, | |національних меншин |МОНмолодьспорт, МЗС, МВС за | | |участю Уповноваженого Верховної| | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Представник ОБСЄ з питань |Держкомтелерадіо, МЗС | |свободи засобів масової | | |інформації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальний представник ОБСЄ з |МВС, МОНмолодьспорт, | |питань боротьби з торгівлею |Адміністрація | |людьми |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Форум ОБСЄ з питань економіки та|Мінекономрозвитку, Мінприроди, | |довкілля, координатор ОБСЄ з |Міненерговугілля, | |питань економіки та довкілля |Мінінфраструктури, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Форум ОБСЄ із співробітництва у |Міноборони, МВС, СБУ, | |галузі безпеки |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МНС, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Центр запобігання конфліктам |Міноборони, МВС, МНС, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація з рибальства в |Держрибагентство, | |північно-західній частині |Мінагрополітики, МЗС | |Атлантичного океану (НАФО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська асоціація |Мінекономрозвитку | |національних метрологічних | | |установ | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація по забороні хімічної|МЗС, Міноборони, Мінприроди, | |зброї (ОЗХЗ) |МВС, МНС, Мінекономрозвитку, | | |Мінфін, СБУ | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація співдружності |Мінінфраструктури | |залізниць (ОСЗ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Організація Чорноморського |МЗС, Мінекономрозвитку, | |економічного співробітництва |Мінінфраструктури, | |(ОЧЕС) |Держтуризмкурорт, | | |Мінагрополітики, Мінкультури, | | |МОНмолодьспорт, МОЗ, | | |Мінприроди, Міненерговугілля, | | |МНС, Мінфін, МВС, | | |Держмитслужба, Нацдержслужба, | | |Держінформнауки | |--------------------------------+-------------------------------| |Постійна палата третейського |МЗС, Мін'юст | |суду | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада Європи (РЄ): |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Група держав Ради Європи проти |Мін'юст, МЗС, МВС, СБУ за | |корупції |участю Генеральної прокуратури | | |України | |--------------------------------+-------------------------------| |Група експертів із заходів |Мін'юст, МОНмолодьспорт, МВС | |стосовно протидії торгівлі | | |людьми (GRETA) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська комісія проти |Мінкультури, Мін'юст, МОН, МВС,| |расизму та нетерпимості |МЗС за участю Уповноваженого | | |Верховної Ради України з прав | | |людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський комітет проти |ДПтС, Мін'юст, МВС, МОЗ, | |катувань |МОНмолодьспорт, Міноборони, | | |Адміністрація | | |Держприкордонслужби, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський суд з прав людини |Мін'юст, МВС, МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісар Ради Європи з прав | - " - | |людини | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет експертів Європейської |Мінкультури, МОНмолодьспорт, | |хартії регіональних мов або мов |Держкомтелерадіо, Мін'юст, МЗС | |меншин ( 994_014 ) |за участю Уповноваженого | | |Верховної Ради України з прав | | |людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет експертів Ради Європи з |Держфінмоніторинг, МВС, ДПС, | |оцінки заходів протидії |СБУ, Мін'юст, Національна | |відмиванню коштів та |комісія з цінних паперів та | |фінансуванню тероризму |фондового ринку, Держфінпослуг,| |(MONEYVAL) |МЗС за участю Генеральної | | |прокуратури України та | | |Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет експертів Ради Європи по|СБУ, МЗС | |боротьбі з тероризмом | | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультативний комітет |Мінсоцполітики, Держпраці, ДМС,| |Європейської конвенції про |МВС, МЗС за участю | |правовий статус працівників- |Уповноваженого Верховної Ради | |мігрантів ( 994_307 ) |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультативний комітет Рамкової|Мінкультури, Мін'юст, | |конвенції про захист |МОНмолодьспорт, | |національних меншин ( 995_055 ) |Держкомтелерадіо, МВС, МЗС за | | |участю Уповноваженого Верховної| | |Ради України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Урядовий комітет Європейської |Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, | |соціальної хартії ( 994_062 ) |Держгірпромнагляд за участю | | |Уповноваженого Верховної Ради | | |України з прав людини | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада керуючих антарктичними |Держінформнауки, | |програмами (КОМНАП) |Держрибагентство, | | |Мінагрополітики | |--------------------------------+-------------------------------| |Світова асоціація автомобільних |Мінінфраструктури, Укравтодор | |магістралей | | |--------------------------------+-------------------------------| |Світова організація торгівлі |Мінекономрозвитку, МЗС, | |(СОТ) |Мінагрополітики, Мінфін, | | |Мін'юст, Агентство держмайна, | | |Держветфітослужба, | | |Держспоживінспекція | |--------------------------------+-------------------------------| |Секретаріат Договору про |Держінформнауки, МЗС, | |Антарктику ( 995_224 ) |Держрибагентство, | | |Мінагрополітики, Мінприроди | |--------------------------------+-------------------------------| |Технічний комітет по |Мінагрополітики | |стандартизації географічної | | |інформації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Український науково- |Держінформнауки | |технологічний центр | | |--------------------------------+-------------------------------| |Центральноєвропейська ініціатива|МЗС, Мінекономрозвитку, | | |Мінагрополітики, Мінкультури, | | |МОНмолодьспорт, Мінприроди, | | |Міненерговугілля, | | |Мінсоцполітики, | | |Мінінфраструктури, | | |Держтуризмкурорт, | | |Держкомтелерадіо, | | |Нацдержслужба | |--------------------------------+-------------------------------| |Чорноморський банк торгівлі та |Мінекономрозвитку, Мінфін за | |розвитку (ЧБТР) |участю Національного банку | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Конвенційні органи: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Виконавчий орган Конвенції про |Мінприроди | |транскордонне забруднення | | |повітря на великі відстані | | |( 995_223 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Договір до Енергетичної хартії |Міненерговугілля, | |( 995_056 ) та пов'язані з ним |Мінекономрозвитку, | |документи (ДЕХ) |Держенергоефективності, НКРЕ, | | |МЗС | |--------------------------------+-------------------------------| |Дунайська комісія |МЗС, Мінінфраструктури | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейська організація з |Мінінфраструктури, | |безпеки аеронавігації |Державіаслужба, МЗС | |(Євроконтроль) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Змішана комісія із застосування |Держрибагентство, | |Угоди про рибальство у водах |Мінагрополітики, МЗС | |Дунаю ( 998_113 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Зустріч Сторін Конвенції про |Мінприроди, Мін'юст, МЗС за | |доступ до інформації, участь |участю Уповноваженого Верховної| |громадськості в процесі |Ради України з прав людини | |прийняття рішень та доступ до | | |правосуддя з питань, що | | |стосуються довкілля (Орхуська | | |конвенція) ( 994_015 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Зустріч Сторін Конвенції про |Мінприроди, МЗС, | |оцінку впливу на навколишнє |Мінінфраструктури, | |середовище в транскордонному |Міненерговугілля, МНС, | |контексті (Конвенція Еспоо) |Мінекономрозвитку, Агентство | |( 995_272 ) |держмайна, Мінрегіон, Мін'юст | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія по захисту Чорного моря |Мінприроди, МЗС | |від забруднення Конвенції про | | |захист Чорного моря від | | |забруднення ( 995_065 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет Меморандуму про |Мінінфраструктури, | |взаєморозуміння щодо контролю |Укрморрічінспекція | |суден державою порту у | | |Чорноморському регіоні | | |--------------------------------+-------------------------------| |Консультативна комісія з |МЗС, Міноборони | |відкритого неба | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція держав - учасниць |МЗС, МОЗ, Держветфітослужба, | |Конвенції про заборону розробки,|Міноборони, СБУ | |виробництва та накопичення | | |запасів бактеріологічної | | |(біологічної) і токсинної зброї | | |та про їх знищення ( 995_054 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Договірних сторін |Мінприроди, МЗС | |Конвенції про водно-болотні | | |угіддя (Рамсарська конвенція) | | |( 995_031 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Базельської | - " - | |конвенції по контролю за | | |транскордонними перевезеннями | | |небезпечних відходів та їх | | |видаленням ( 995_022 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Віденської | - " - | |конвенції про охорону озонового | | |шару ( 995_088 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін |Мінприроди, МЗС | |Картахенського протоколу про | | |біобезпеку до Конвенції про | | |біологічне різноманіття | | |( 995_935 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції ООН| - " - | |про боротьбу з опустелюванням у | | |тих країнах, що потерпають від | | |серйозної посухи та/або | | |опустелювання, особливо в Африці| | |( 995_120 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції про| - " - | |збереження мігруючих видів диких| | |тварин ( 995_136 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції про|Мінприроди, МЗС, | |міжнародну торгівлю видами дикої|Держрибагентство, | |фауни і флори, що перебувають |Мінагрополітики | |під загрозою зникнення | | |( 995_129 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Конвенції про|Мінприроди, МЗС | |охорону біологічного | | |різноманіття ( 995_030 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Рамкової |Держекоінвестагентство, | |конвенції ООН про зміну клімату |Мінприроди, МЗС, | |( 995_044 ) |Мінекономрозвитку | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін Рамкової |Мінприроди, Мінекономрозвитку, | |конвенції про охорону та сталий |Мінрегіон, Мінінфраструктури, | |розвиток Карпат ( 998_164 ) |Держтуризмкурорт, МНС, МЗС, | | |Агентство держмайна, | | |Держлісагентство, | | |Держводагентство | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін |МОЗ, Мінприроди | |Роттердамської конвенції про | | |процедуру попередньої | | |обґрунтованої згоди відносно | | |окремих небезпечних хімічних | | |речовин та пестицидів у | | |міжнародній торгівлі ( 995_a35 )| | |--------------------------------+-------------------------------| |Конференція Сторін |Мінприроди, МЗС | |Стокгольмської конвенції про | | |стійкі органічні забруднювачі | | |( 995_a07 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Координуючий орган Конвенції про|ДПС, Держмитслужба, Пенсійний | |взаємну адміністративну допомогу|фонд України | |в податкових справах ( 994_325 )| | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна комісія із захисту |Мінприроди, МЗС | |річки Дунай | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний орган з морського | - " - | |дна | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародний трибунал з морського|МЗС, Мін'юст, Мінінфраструктури| |права | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін з виконання |Мінприроди, Держводагентство | |Конвенції про охорону та | | |використання транскордонних | | |водотоків та міжнародних озер | | |( 994_273 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін з розгляду |Держатомрегулювання, МНС, | |виконання зобов'язань за |Міненерговугілля, ДАЗВ, МЗС | |Конвенцією про безпеку | | |поводження з ядерним паливом та | | |про безпеку поводження з | | |радіоактивними відходами | | |( 995_335 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін з розгляду |Держатомрегулювання, | |виконання зобов'язань за |Мінерговугілля, ДАЗВ, МЗС | |Конвенцією про ядерну безпеку | | |( 995_023 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Монреальського |Мінприроди, МЗС | |протоколу з речовин, що руйнують| | |озоновий шар ( 995_215 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Угоди про | - " - | |збереження афро-євразійських | | |мігруючих водно-болотних птахів | | |( 995_934 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Угоди про | - " - | |збереження кажанів в Європі | | |( 994_011 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Нарада Сторін Угоди про | - " - | |збереження китоподібних Чорного | | |моря, Середземного моря та | | |прилеглої акваторії Атлантичного| | |океану ( 995_422 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Підготовча комісія Організації з|МЗС, ДКА | |договору про всеосяжну заборону | | |ядерних випробувань ( 995_372 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Постійний комітет Конвенції про |Мінприроди, МЗС | |збереження дикої фауни і флори | | |та природних середовищ існування| | |в Європі ( 995_032 ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спільна консультативна група |МЗС, Міноборони | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Міжнародні організації, у | | |роботі яких Україна бере участь | | |як спостерігач або асоційований | | |член: | | |--------------------------------+-------------------------------| |Генеральна конференція з мір і |Мінекономрозвитку | |ваги | | |--------------------------------+-------------------------------| |Євразійська група з протидії |Держфінмоніторинг, СБУ | |легалізації злочинних доходів і | | |фінансуванню тероризму | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський комітет із |Мінекономрозвитку | |стандартизації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Європейський комітет із | - " - | |стандартизації в електротехніці | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комісія з охорони морського |Мінприроди, МЗС | |довкілля Балтики (ГЕЛКОМ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет зі сталі Організації |Мінекономрозвитку | |економічного співробітництва та | | |розвитку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Комітет з питань державного |Нацдержслужба | |управління Організації | | |економічного співробітництва та | | |розвитку | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міждержавна рада з геодезії, |Мінагрополітики | |картографії та дистанційного | | |зондування Землі країн - | | |учасниць СНД | | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна конференція протидії |ДСКН, СБУ, МВС, Адміністрація | |наркотикам |Держприкордонслужби | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація |МЗС, Мінекономрозвитку, | |франкофонії (МОФ) |МОНмолодьспорт, Мінкультури | |--------------------------------+-------------------------------| |Міжнародна організація цивільної|МНС, МЗС | |оборони (МОЦО) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Рада держав Балтійського моря |МЗС, Мінсоцполітики, | | |МОНмолодьспорт, | | |Держатомрегулювання | |--------------------------------+-------------------------------| |Робоча група з питань розвитку |Мінекономрозвитку | |малого і середнього бізнесу та | | |підприємництва Організації | | |економічного співробітництва та | | |розвитку | | ------------------------------------------------------------------on top