Document 1275-2001-п, first version — Adoption on September 26, 2001
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2001 р. N 1275
Київ
Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Правил користування електричною енергією для
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1999 р. N 1357 ( 1357-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892), зміни, що
додаються.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
привести у місячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1275
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил користування
електричною енергією для населення
( 1357-99-п )
1. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної
енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію
визначається відповідно до порядку призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива".
2. Доповнити Правила пунктом 31-1 такого змісту:
"31-1. У разі отримання житлової субсидії на оплату
електричної енергії споживач повідомляє енергопостачальника про
своє право на зменшення розміру плати за спожиту електричну
енергію відповідно до порядку призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива".
3. У додатку 1 до Правил:
пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної
енергії своєчасно повідомляти енергопостачальника про своє право
на зменшення розміру плати за спожиту електричну енергію
відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива";
пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі отримання житлової субсидії на оплату електричної
енергії розмір плати споживача за використану електричну енергію
визначається відповідно до порядку призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива".on top