Document 1267-VII, valid, current version — Adoption on May 15, 2014
( Last event — Entry into force, gone May 31, 2014. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 27, ст.916)

Верховна Рада України постановляє:

Гарантійну угоду (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, підписану 25 березня 2013 року в м. Києві, яка набирає чинності з дати направлення Європейським банком реконструкції та розвитку повідомлення про прийняття ним доказів, які підтверджують виконання умов, що передують набранню чинності Гарантійною угодою, ратифікувати (додається).

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 1267-VII
on top