Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on February 28, 2018126
Document 126-2018-п, valid, current version — Adoption on February 28, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 21, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 126
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 126

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917; 2013 р., № 64,  ст. 2323; 2016 р., № 23, ст. 919):

1) пункт 2 постанови доповнити абзацом такого змісту:

“оголосити конкурси з визначення програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2018 році надається підтримка за рахунок бюджетних коштів, без урахування строків, визначених пунктами 4 і 22 Порядку. При цьому строк прийняття конкурсних пропозицій не повинен бути меншим ніж 20 днів з дня оголошення конкурсу.”;

2) пункт 16 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“Захист конкурсної пропозиції здійснюється державною мовою.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 542; 2016 р., № 21, ст. 828; 2017 р., № 26, ст. 738):

1) підпункт 3 пункту 3 викласти в такій редакції:

“3) здійснення заходів з національно-патріотичного виховання відповідно до плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743, зокрема:

здійснення всеукраїнських та міжнародних заходів, відповідальність за виконання яких покладено на Мінмолодьспорт;

надання фінансової підтримки для виконання програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства.”;

2) пункт 4 після слів “з питань молоді” доповнити словами “, національно-патріотичного виховання”;

3) пункт 5 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію програм (проектів, заходів) національно-патріотичного виховання, здійснюється між такими організаціями за результатами конкурсу, що організовується Мінмолодьспортом відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, з урахуванням пріоритетних напрямів реалізації таких програм (проектів, заходів), визначених планом дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, в обсязі не більше 75 відсотків загальної суми видатків, розподіленої головним розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

4) пункт 6 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) здійснення заходу або реалізацію проекту більше ніж за одним напрямом, визначеним у пункті 3 цього Порядку.”.

3. Пункт 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739) після слів “Дня захисника України” доповнити словами і цифрами “, згідно з планом дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743”.

4. План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 743, доповнити пунктами 52 і 53 такого змісту:

“52.

Проводити соціологічні дослідження у сфері національно-патріотичного виховання щодо впровадження єдиних стандартів, зокрема щодо засобів і способів, форм і методів національно-патріотичного виховання, оцінки досягнень відповідних суб’єктів у цій сфері та їх компетентності

2018-2020 роки

Мінмолодьспорт

53.

Надавати фінансову підтримку інститутам громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917), на реалізацію проектів, заходів національно-патріотичного виховання, спрямованих на:
формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді
популяризацію національної духовно-культурної спадщини
підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України
ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу
збільшення чисельності членів громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на національно-патріотичне виховання дітей та молоді
збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України
підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)”.

2018-2020 роки

Мінмолодьспорт
on top