Document 1255-VI, valid, current version — Adoption on April 14, 2009
( Last event — Entry into force, gone May 7, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
ст.512 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині сьомій статті 9 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15,
ст. 190; 2006 р., N 51, ст. 519) слова "державні органи, установи
і організації" в усіх відмінках замінити словами "державні органи,
установи, організації, а також Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України" у відповідному відмінку.
2. У частині дев'ятій статті 6 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324, N 51, ст. 519) слова
"державні органи, установи і організації" в усіх відмінках
замінити словами "державні органи, установи, організації, а також
Державне підприємство обслуговування повітряного руху України" у
відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Президенту України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1255-VIon top