Документ 1253-2010-п, действует, текущая редакция — Принятие от 29.12.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.01.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 грудня 2010 р. N 1253
Київ
Про затвердження Методики визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб

Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Методику визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що додається.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сіл, селищ,
міст, на території яких розміщене нерухоме майно, що надається в
оренду, визначати мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра
загальної площі такого майна за формулою, що міститься у
затвердженій цією постановою Методиці.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1787 ( 1787-2003-п )
"Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного
платежу за нерухоме майно фізичних осіб" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2432).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1253
МЕТОДИКА
визначення мінімальної суми орендного платежу
за нерухоме майно фізичних осіб

1. Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів -
фізичних осіб, що не є суб'єктами господарювання), які згідно з
підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) є податковими агентами платників податку -
орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в
оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна
(включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно,
присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, земельної частки (паю), майнового паю (далі - оренда
нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи
неповний місяць такої оренди.
Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням
за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з
урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ).
2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в
Податковому кодексі України ( 2755-17 ).
3. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно
визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1
кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:
П = З х Р,
де П - мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у
гривнях;
З - загальна площа орендованого нерухомого майна у
кв. метрах;
Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної
площі нерухомого майна з урахуванням його місцезнаходження, інших
функціональних та якісних показників, що встановлюється органом
місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких
розміщене зазначене майно (далі - орган місцевого самоврядування),
у гривнях.
4. Органам місцевого самоврядування рекомендується визначати
мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна за такою формулою:
Р
н
Р = ---------, К х 12
де Р - мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра
загальної площі нерухомого майна у гривнях;
Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об'єкта,
подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової
вартості, у гривнях;
К - коефіцієнт окупності об'єкта у разі надання його в
оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого
об'єкта (від 5 до 100 років).
5. Органи місцевого самоврядування можуть застосовувати під
час визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра
загальної площі нерухомого майна такі додаткові коефіцієнти:
М - місцезнаходження об'єкта нерухомого майна. У разі
розміщення такого об'єкта у центральній, курортній, історичній або
заповідній зоні населеного пункту зазначений коефіцієнт дорівнює
2, близько від центру - 1,5, далеко від центру - 1;
Ф - вид функціонального використання об'єкта нерухомого
майна. У разі використання такого об'єкта для провадження
виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої
комерційної діяльності - 3, некомерційної діяльності, у тому числі
для проживання фізичних осіб, - 1;
Т - інші якісні характеристики об'єкта (висота житлового
приміщення, внутрішнє оснащення, технічний стан тощо).
У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальну
вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого
майна рекомендується визначати за такою формулою:
Р
н
Р = ---------- х М х Ф х Т, К х 12
де Рн - середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об'єкта,
подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях, залежно від
вартості будівництва.
При цьому формула, зазначена в пункті 4 цієї Методики, не
застосовується.
6. Якщо орган місцевого самоврядування не визначив
мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі
нерухомого майна чи не оприлюднив її до початку звітного
податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів
територіальної громади, об'єкт обкладення податком на доходи
фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів - фізичних
осіб, які не є суб'єктами господарювання) виходячи з розміру
орендної плати, передбаченого в договорі оренди.вверх